Covid-19 heeft ook enkele positieve effecten op toerismesector

Driedaagse training van Wereld Toerisme Organisatie voor Guyana en Suriname

Gastpreker Martin Panday zei tijdens een driedaagse training van de Wereld Toerisme Organisatie (UNWTO), dat Covid-19 een flinke impact heeft op de toerismesector. Hij voerde het woord woensdag 7 juli. de Verschillende actoren uit de sector buigen over hoe in te spelen op de uitdagingen die gepaard gaan met de Covid-19 pandemie.

De toerismesector behoort tot een van de zwaarst getroffen sectoren. Over het jaar 2020 is een verlies van 1.3 miljard US-dollars gecalculeerd. Dit terwijl in 2019 wereldwijd 1.7 miljard US-dollars werd besteed aan toerisme. In totaal zijn 120 miljoen banen in gevaar gekomen van de 150 miljoen medewerkers die deze sector in 2019 telde. Het aantal toeristische bezoeken is wereldwijd met 72% teruggevallen in 2020.

Aan de andere kant zei de spreker, dat door de pandemie ondernemers zich meer zijn gaan richten op lokale toerisme. Ook in Suriname is dat het geval. ‘Vele resorts zijn volgeboekt.’ Andere positieve impacts van de pandemie zijn dat er minder lucht- en milieuvervuiling heeft plaatsgehad, minder energieverbruik en waterconsumptie. Ook heeft de spreker aangegeven dat de pandemie in zekere mate heeft gezorgd voor het verduurzamen van de sector.

Hij is verder ingegaan op de vooruitzichten en mogelijkheden binnen de sector. Daarbij is van gedachten gewisseld met participanten van de training hoe te komen tot het steeds verder verduurzamen van de sector. De training richt zich voornamelijk op verduurzaming met het oog op de uitdagingen die gekoppeld zijn aan Covid-19. Betrokkenen steken de koppen bij elkaar om te voorkomen dat er ooit weer zoveel schade wordt aangericht aan de sector. Een belangrijke benadering daarbij is volgens de deskundigen het minimaliseren van de negatieve gevolgen en het vergroten van de voordelen voor mens en milieu.

Aan de trainingen nemen verschillende actoren deel vanuit de toerismesector uit Guyana en Suriname. Het gaat om vertegenwoordigers van de overheid, alsook van de particuliere sector. De training zal ertoe moeten leiden dat er eenduidige programma’s en protocollen worden ontwikkeld. Hierbij zijn onder andere van belang de beschikbaarheid van kennis, financiering, continue inspanningen en creativiteit. De training wordt vanuit Overbridge resort, waar de Surinaamse deelnemers aanwezig zijn, via Zoom verzorgd.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: