CBvS: Centrale Bank adopteert flexibel wisselkoerssysteem

De Centrale Bank van Suriname, CBvS, verlaat per maandag 7 juni ingevolge de Resolutie van 3 juni 2021 No. 6778/21 (S.B. 2021 No. 76) het toen geldend beheerst-zwevend wisselkoerssysteem en adopteert een flexibel wisselkoerssysteem. Aanleiding hiertoe is de overstap van de CBvS naar de uitvoering van een nieuw monetair beleidsraamwerk, waarbij niet de wisselkoers doch de basisgeldhoeveelheid als beleids variabele voor de beheersing van inflatie van toepassing zal zijn. Een flexibel wisselkoerssysteem zal ondersteunend zijn aan het nieuw beleidsraamwerk en zal daarmede effectief zijn bij inflatie beheersing.    

Het flexibel wisselkoerssysteem impliceert dat de Centrale Bank wisselkoersen noteert die door middel van het vraag- en aanbod mechanisme tot stand komen. Dit houdt in dat zij vanaf 7 juni aan de hand van de transactievolumes en de koersnoteringen der algemene banken en wisselkantoren driemaal per dag de gewogen gemiddelde aan- en verkoopkoersen berekent en publiceert, namelijk omstreeks 10:00, 12:30 en 15:00 uur. De eerste wisselkoersnoteringen van de CBvS op basis van het flexibel wisselkoerssysteem zijn aldus op 7 juni omstreeks 10:00 uur beschikbaar. 

De wisselkoersnoteringen van de andere buitenlandse valuta’s dan de US-dollar en de euro worden door de Centrale Bank vastgesteld aan de hand van de internationale kruiskoersnoteringen, met inachtneming van de gewogen gemiddelde wisselkoersen van de Surinaamse dollar ten opzichte van de Amerikaanse dollar. De dagelijkse koersnoteringen worden vooralsnog gepubliceerd op de website van de CBvS. Hiermee komt tevens de per 1 maart 2021 ingestelde bandbreedte met een minimum- en maximum verkoopprijs voor de US$ te vervallen.

De bedoeling is dat op korte termijn een platform voor de valutahandel wordt ontwikkeld, waarop algemene banken en wisselkantoren op een transparante en geordende wijze vreemde valuta zullen kunnen verhandelen. Zodra het valutahandel platform operationeel is, zullen de transactievolumes en -koersen op dit platform eveneens worden meegenomen voor de berekening van de gewogen gemiddelde wisselkoersen.

De CBvS attendeert een ieder erop dat de onder haar toezicht staande algemene banken en wisselkantoren de enige erkende en bevoegde instanties zijn, waarmee het publiek wisseltransacties mag verrichten.  

  

CBvS stapt over naar modern monetair beleidsraamwerk

De Centrale Bank van Suriname stapt op 7 juni over naar een modern monetair beleidsraamwerk en voert ook een governance hervormingsplan uit. Beide vernieuwingen zijn eerder ingezet, maar geformaliseerd binnen het kader van het door het Internationaal Monetair Fonds (IMF) ondersteund herstelprogramma. In dit bericht worden de vernieuwingen aangestipt welke in nadere publicaties uitgebreid zullen worden belicht.

In het nieuwe monetair beleid raamwerk dat wordt aangeduid als “Reserve Money Targeting Regime” worden ‘targets’ (doelen) vastgesteld voor de basisgeldhoeveelheid (bankbiljetten en giraal geld van banken bij de CBvS). Bij dit monetair raamwerk hoort ook een flexibel wisselkoersregime.

De targets voor de basisgeldhoeveelheid en haar componenten worden vastgesteld op basis van de verwachte groei van de economie en de laagst haalbare inflatie. Monetaire financiering van overheidstekorten is niet meer mogelijk. Binnen dit kader wordt een overeenkomst getekend tussen de Governor van de Bank en de minister van Financiën.

Als voorbereiding op de overstap naar het nieuwe wisselkoersregime heeft de Bank in goede samenwerking met het Ministerie van Financiën en Planning ondertussen diverse maatregelen getroffen:

  1. De maximum verkoopkoers is op 20 mei bijgesteld van SRD 16,30 naar SRD 21,00 per US-dollar.
  2. Vijfenzeventig procent van de afgedragen retentiemiddelen van de exporteurs is in overleg met het ministerie beschikbaar gesteld voor de importfinanciering van essentiële goederen.
  3. Via valuta-interventies is het aanbod van vreemde valuta vergroot op de valutamarkt, waarmee honderden miljoenen SRDs zijn afgeroomd en gesteriliseerd.
  4. De CBvS heeft middels de uitgifte van kortlopende termijndeposito’s eveneens honderden miljoenen SRDs van het bankwezen kunnen binden. Deze operatie met termijndeposito’s zal worden voortgezet.
  5. De importen van cash US-dollars worden voortgezet.

Op 31 mei heeft de Raad van Commissarissen van de CBvS een governance hervormingsplan (Implementation Roadmap for Governance Reform) goedgekeurd. Dit hervormingsplan bevat maatregelen die door het IMF zijn voorgesteld, inclusief maatregelen die de Bank vanaf het tweede kwartaal 2020 implementeert. Dit hervormingsplan zal binnenkort op de website van de Centrale Bank worden gepubliceerd. Vermeldenswaard is dat reeds in 2016 het IMF een governance hervormingsplan had geadviseerd.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: