Reacties van burgers op de total lockdown van 3 weken

Bevolking uitnodigen om op straat te gaan

Volgens een man uit de omgeving van Latour, Paramaribo, leek de eerste dag meer op een uitnodiging aan de bevolking om zich op straat te begeven. “Je kunt onmogelijk temidden van een total lockdown de bevolking 3 dagen in de week onbeperkt de ruimte geven om zich op straat te begeven voor het doen van noodzakelijke inkopen. We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. Tijdens de vorige regeerperiode had het Covid-team een systeem ontwikkeld waarbij de bevolking in alfabetische volgorde dagelijks was gerangschikt om zich op straat te begeven.”

Hij ziet dat met deze vorm van lockdown juist de situatie verergert. 

Chaotisch

Een dame uit Sophia’s Lust zegt in één woord dat het chaotisch is. “Je kan niet in een lockdown weekend aankondigen dat de burgerij maandag van 08.00 uur tot 16.00 uur de ruimte heeft om inkopen te doen. De regering zou juist de weekend lockdown moeten opheffen zodat men voorraad kon kopen en een week lockdown aankondigen.” Persoonlijk vindt zij 1 dag iedereen over straat en 1 dag thuis geen lockdown. Voor de komende niet lockdown dagen verwacht zij  hetzelfde als afgelopen maandag.

Ondoordacht

De 1e dag van de afgekondigde lockdown werd als heel chaotisch en ondoordacht ervaren, zegt een heer uit Ephraimzegen.  “Het openbaar vervoer is stilgelegd, terwijl  men aangeeft dat per gezin slechts 1 lid naar de winkel mag. Wat dan gebeurt is, dat meerdere gezinsleden in een keer in de auto stappen om hun zaken te gaan doen. Op die manier krijg je een enorme drukte in winkels en files over straat.”

Regering communiceert niet 

“Wat niet goed gegaan is in deze lockdown is dat de regering niet communiceert met de samenleving. En dat men ook heel kort voor aanvang van de lockdown die aankondigt.  Op die manier krijg je die enorme drukte op straat met alle gevolgen van dien. Op deze manier zal de community spreading toenemen en niet afnemen. Omdat er binnen korte tijd teveel mensen op een locatie komen om eten te kunnen kopen. Er is geld gestort voor het weekend en reeds in het weekend is er lockdown. Wat verwacht de regering dan dat er op de eerste dag (maandag) gebeurd? Die drukte over straat was te overzien als de regering haar beleid en maatregelen beter had afgestemd op de realiteit.”

Zaken professioneler aanpakken 

Mensen die niet beschikken over voldoende financiële middelen die kunnen moeilijk een voedings voorraad opslaan voor een  2 à 3 weken. Er zijn hosselaars en vaklieden die op dagbasis verdienen en ook als zodanig hun inkopen doen op basis van hun verdiencapaciteit. Om maar niet te praten over de mensen wiens huis door de afgelopen regens onder water zijn gelopen. Deze mensen worden nu verplicht om in hun onder water gelopen huizen te blijven met alle gevolgen van dien.” Woensdag verwacht hij dezelfde chaos en drukte over straat, omdat er naar zijn inziens geen evaluatie heeft plaatsgevonden door de regering, waardoor zij geen gepaste maatregelen kan treffen in deze situatie. Er is geen beleid op dit gebied van regerings zijde. Deze regering moet doen aan een kritische zelfreflectie om zaken anders en professioneler aan te pakken.

VP

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: