151 Jongeren geselecteerd voor trainingen om kansen op arbeidsmarkt te vergroten

De registratiefase van het project ‘Van grassroot tot ondernemer en het om-, her- en bijscholen van werklozen & werkzamen’ is afgesloten, zo bericht het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) maandag 24 mei. Het doel van dit project is het versterken en/of bijbrengen van de nodige vaardigheden van voornamelijk werkloze jeugdigen teneinde hun kansen voor het vinden van een baan te vergroten, hetzij als klein ondernemer hetzij als werknemer. 

Dit project is ingediend bij de Basic Needs Trust Fund (BNTF) en wordt gefinancierd door de Caribbean Development Bank (CDB). 

Na de registratiefase is een groep van 151 jeugdigen geselecteerd die voldoet aan de vereisten en die jongeren gaan deelnemen aan de trainingen. De geselecteerden zijn jongeren in de leeftijdscategorie 16-24 jaar die niet schoolgaand zijn, werkloos zijn en willen gaan ondernemen of op zoek zijn naar een baan bij een werkgever maar ook werkende jeugdigen, die op zoek zijn naar een andere uitdaging. 

De stichtingen die belast zullen zijn met de trainingen zijn al in het bezit zijn van de registratieformulieren van de jeugdigen die in de voorselectie zitten, waarna de definitieve selectie voor de training door hun zal worden voltooid. Zij zullen een definitieve selectie maken voor het aantal dat zij zullen trainen. 

De Stichting Productieve Werk Eenheden (SPWE) zal de training ‘micro-ondernemerschap’ verzorgen. De Stichting Suriname Hospitality and Tourism Training Centre (SHTTC) is belast met de trainingen ‘receptiemedewerker’ en ‘keukenassistent’. De Stichting Arbeidsmobilisatie & Ontwikkeling (SAO) geeft de trainingen ‘electro huisinstallatie’, ‘gas, water & sanitair’ (GaWaSa), ‘assistent verpleeghulp’ en ‘textiel’. De trainingen starten in juni en de tijdsduur wordt bepaald door het traject, maar varieert tussen 4 en 12 weken.

Middels incentives wilt de organisatie de participanten motiveren hun beste beentje voort te zetten. De deelnemers zullen in het natraject verder begeleid worden tot het opstarten van een kleine onderneming en de best geslaagden zullen beloond worden met een apparaat of hulpmiddel ter ondersteuning van de behaalde training.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: