President Santokhi hoort wensen en grieven Politiebond aan

President Chandrikapersad Santokhi heeft donderdag 20 mei tijdens een overleg met het bestuur van de Surinaamse Politie Bond (SPB) de wensen en grieven van de bond aangehoord. De SPB had dinsdag 19 mei besloten naar het parlementsgebouw te lopen om daar haar eisen kracht bij te zetten. De bond is bij het parlementsgebouw ontvangen door vicepresident Ronnie Brunswijk en Assembleevoorzitter Marinus Bee, waarna er een gesprek met president Santokhi volgde.

Aan de president werd kenbaar gemaakt dat heel wat zaken niet zijn aangepakt. Een van de punten is de SZF-verzekering, waarbij sprake moet zijn van algehele vrije medische voorzieningen. Ook de onderhandelingen over loonaanpassing, de bevorderingen, de opleidingen die niet van de grond komen, de aanschaf van uniformen en andere attributen kwamen aan de orde tijdens het onderhoud met de president. De politiebond wees verder ook op de onveilige en onhygiënische omstandigheden waaronder er gewerkt moet worden op diverse politiebureaus. Zij heeft ook haar ongenoegen kenbaar gemaakt over de onderhandelingen met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) alsook de situatie met betrekking tot de wisselkoers. 

President Santokhi onderkende dat zaken wat betreft het korps zijn blijven hangen. De bureaucratie om deze in orde te krijgen, is daarbij een voorname uitdaging. Voor wat betreft de SZF-verzekering is de bond aangegeven dat mogelijkheden worden bekeken. De wensen en grieven van de Politiebond genieten volgens het staatshoofd wel de aandacht van de regering.

Wat er echter speelt, is dat het clusterteam van de regering overlegt voert met de bonden die verenigd zijn in een vakcentrales, terwijl er daarnaast ook gesproken moet worden met de individuele vakbonden. Hier zal verandering in moeten komen. Er zijn vakbonden die uitgaan van een nuloptie en voorstellen om problemen op een andere manier dan het toekennen van een loonronde op te lossen. P

resident Santokhi liet weten dat de regering gereed is om een salarisverhoging toe te kennen, maar dat de vakbonden elkaar ook moeten kunnen vinden op dit stuk. 

Het staatshoofd heeft ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om in het kader van transparantie meer duidelijkheid te scheppen omtrent de gang naar het IMF. De Politiebond mag tegen deze achtergrond gedetailleerde informatie tegemoet zien. Ook zal de communicatie met betrekking tot een aantal maatregelen worden verhoogd. Voor wat betreft interne zaken van het politiekorps zal een clusterteam daarmee belast worden bestaande uit een vertegenwoordiger van het Kabinet van de President, het Kabinet van de Vicepresident, het ministerie van Justitie en Politie en de Nationale Assemblee. 

Het eerstvolgende onderhoud tussen president Santokhi en de SPB is voorzien voor zaterdag 29 mei. Daarnaast is overeengekomen dat er in de komende dagen in clusterverband vier meetings worden gehouden betreffende 

  • 1. Resolutie en beschikkingen; opleidingen, politie uitrusting, werkomstandigheden en dienstrooster (donderdag 20 mei); 
  • 2. IMF en Herstelplan (maandag 24 mei) met minister BIAlbert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking en het IMF Onderhandelingsteam; 
  • 3. Loononderhandeling (zaterdag 22 mei) en 
  • 4. SZF – kwestie betreffende de vrije geneeskundige behandeling van de KPS-leden (zondag 23 mei). 

Verder heeft president Santokhi gesteld,  dat de communicatie met de diverse bonden opgevoerd moet worden.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: