Suriname wil samenwerking met Gabon inzake duurzame bosbouw

Op initiatief van de ministers van Economische Zaken, Ondernemerschap, en Technologische innovatie (Min EZ) en van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) is met stakeholders in de bosbouwsector afgelopen week een online bespreking gehouden met minister Lee White, minister van Water, Bossen, Zee en Milieu van Gabon. West-Afrika. Daarbij is van gedachten gewisseld over de succesvolle bosbouwmodellen van Gabon. Gesproken werd over duurzame bosexploitatie; het verlagen van de export van rondhout en verhogen van de productie en export van eindproducten. Dit meldt het ministerie van EZ.

Succestraject rondhoutbeleid van Gabon

Gabon heeft net als Suriname een beperkte bevolkingsdichtheid en overvloedige natuurlijke hulpbronnen. De olie-industrie is de belangrijkste economische activiteit van het land. Door de toenmalige dalende olieprijs heeft de overheid een beleid ingezet van economische diversificatie. Dit land heeft bij het beheer en exploitatie van haar natuurlijke rijkdommen zodanige modellen ingezet, dat het land nu tot de meer welvarende landen in Afrika behoort. 

Minister White heeft meer dan 20 jaar ervaring in wildlife conservation programma’s en beheer van de nationale parken, vóór hij minister werd. In de bespreking gaf hij onder meer aan, dat de Gabonese overheid in 2001 een ‘Duurzame Bosbouwwet’ aannam. Er was eerst een beleid van langzaam uitfaseren, maar dat had onvoldoende navolging en impact. Zowel vanuit de exporteurs als van de importerende landen kwam er verzet. In 2009 besloot Gabon de export van rondhout compleet te verbieden. 92% Van de verdiensten uit rondhout bleek niet ten goede te komen van het land. Het meeste rondhout werd geëxporteerd naar Aziatische landen. Met de maatregelen beoogt het land een 85% transformatie in de bosbouwsector. Er kwam na het verbod aanvankelijk een daling in de houtexportcijfers, maar na drie jaar kwam er een kentering en steeg het aantal banen dat voortkwam uit de verwerking van rondhout voor export van 4.000 naar 8.000 in de sector. Het directe voordeel was een 3.5% waarde overname in de sector.

Met dit model, waarin rondhout verwerkt wordt tot halffabricaten of eindproducten, is het streven om binnen 10 jaar 28.000 banen te creëren en binnen 15 jaar 50.000 arbeidsplaatsen in de houtsector en aanverwante diensten. Met de maatregelen zal de 200 miljoen-US$ industrie gaan naar een 1 miljard industrie binnen 10 jaar.

Andere spin-offs zijn, dat van het restmateriaal een waardevolle houtskoolindustrie kan worden opgezet waar wereldwijd een enorme vraag naar is.

Er is in Suriname een Forest Working Group geïnstalleerd en de ervaringen uit Gabon en andere landen zullen helpen sneller tot besluiten te komen die enorme economische voordelen voor Suriname opleveren. Een van de maatregelen kan zijn -na een overgangsperiode- ook uiterlijk 2023 de export van rondhout volledig te verbannen. 

Er zijn in Suriname enkele bruikbare plannen om rondhout lokaal te schillen en te verwerken en op te zetten triplexfabrieken verspreid in de bosgordel. Maar, niet alle (rondhout-) exporteurs zien daar belang in. Er wordt maandelijks 50.000 kub rondhout geëxporteerd en een onbekend deel wordt weg gesmokkeld, merendeel naar Aziatische landen waar de wetgeving minder stringent is.

De verwerking van grondstoffen tot halffabricaat en eindfabrikaat is een enorme oppepper voor de werkgelegenheid in elke sector. Datzelfde geldt ook voor de lokale verwerking van rondhout, aldus het ministerie van EZ.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: