Gouden huwelijk voor echtpaar Chiragali-Rahmoe

Het echtpaar Chiragali-Rahmoe was op zaterdag 20 februari 2021 vijftig jaar getrouwd. BIC Wanica Noord-West bericht dat echtgenoot Chiragali, Safdarali (71) het levenslicht zag op 04 juni 1950 in het district Suriname. Hij komt uit een gezin van 8 kinderen, waarvan hij het 3e kind is. Hij bezocht de O.S Malang tot en met de 6e klas. Na het verlaten van de school hielp hij zijn ouders in de landbouw. Op zijn 19e jaar deed hij aan timmer werkzaamheden als losse arbeider t/m zijn 33ste jaar. Hij heeft tot aan zijn pensionering als pick-up chauffeur gewerkt voor zijn eigen onderneming. Echtgenote Rahmoe Djindaghatoen (67) zag het levenslicht op 22 september 1954 in het district Suriname. Zij komt uit een gezin van 10 kinderen, waarvan zij het 10e kind is. Zij bezocht de O.S Koewarasan tot en met de 4e klas. Na het verlaten van de school hielp zij haar ouders ook in de landbouw.

Het huwelijk werd gearrangeerd door de broer van mevrouw Rahmoe. Hij werkte samen met de vader van dhr. Chiragali.

Het echtpaar kreeg 2 zonen en nu 5 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen. Het echtpaar verklaart dat wederzijds begrip, geduld en respect de belangrijkste aspecten zijn die hun huwelijk 50 jaar in stand heeft gehouden.

Adjunct-Districtssecretaris Inderjeet Kalloe die de districtscommissaris Suraksha Hirasingh vertegenwoordigde, bracht de felicitaties over aan het echtpaar. Zij kregen een ingelijste foto van zichzelf, een felicitatiekaart en een gesloten enveloppe mee.

Khoesiaal P.

error: Kopiëren mag niet!