Sham Binda: “Ongeacht IMF, wij gaan moeten saneren”

Het assembleelid Sham Binda is van mening dat ongeacht de samenwerking met het IMF, het onvermijdelijk is om te saneren. Op woensdag 13 januari is het concept herstelplan vrijgegeven aan de maatschappelijke groeperingen. Binda zegt in gesprek met Dagblad Suriname dat dit document aan een brede discussie onderworpen moet worden. Het is namelijk een conceptplan dat met de input van de samenleving verder aangescherpt zal worden. “Er zijn nog geen officiële afspraken met het IMF. Maar ongeacht IMF, wij gaan hoe dan ook moeten saneren”, vindt Binda. De regering wil van IMF US$ 750 miljoen lenen, welke in tranches uitbetaald zal worden.

Binda voert aan dat behalve saneren, het aantrekken van investeerders cruciaal is bij herstel van de economie. “Er zijn genoeg investeerders, maar ons bancair systeem blokkeert de weg naar die investeerders. Als je met IMF wil samenwerken, moet je simultaan ook investeerders binnen kunnen halen, want het zijn de investeerders die de arbeidsplaatsen gaan scheppen, waardoor je het ambtenarenapparaat kan afvloeien naar de particuliere sector. Om investeerders aan te trekken, dient de regering incentives te scheppen, anders zijn we niet interessant voor de investeerders.”

In september 2020 was de eerste versie van het herstelplan uitgebracht met 7 losse documenten, wat enorm tegenviel bij het bedrijfsleven. Zo deelde de VES mee dat het betreurenswaardig was dat de regering na 100 dagen geen goed herstelplan op tafel had gelegd. Een goed herstelplan is eenduidig over wat bereikt moet worden, binnen hoeveel tijd, met welke middelen, welke maatregelen en met welke effecten. Of deze elementen wel aanwezig zijn in het recente herstelplan die woensdag is vrijgegeven, moet nog blijken. De VES zal op 25 januari haar bevindingen kenbaar maken aan de regering.

error: Kopiëren mag niet!