Evaluatiecommissie: “Valutawet intrekken”

In september 2020 kwam aan het licht dat de Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren op de ‘operatietafel’ wordt gelegd. In dit kader had president Chan Santokhi een evaluatiecommissie in het leven geroepen. Deze commissie bestaat uit een vertegenwoordiger van de VSB, het bankwezen en verzekeringsmaatschappijen. Rafiek Sheoradjpanday, die namens het bankwezen in de evaluatiecommissie participeert, zegt aan Dagblad Suriname dat de commissie tot het unaniem advies is gekomen om de Valutawet in te trekken. Op vrijdag 15 januari wordt hieromtrent verslag uitgebracht aan de president.

Sheoradjpanday geeft aan dat de Valutawet elementen bevat die via bestaande wet- en regelgeving aangescherpt kunnen worden in plaats van een geheel nieuwe wet te hanteren. “Je kan economische wetmatigheden nooit overrulen met wetten. Een wet dient faciliterend, ordenend en accommoderend te zijn en dat is de Valutawet niet. En daarom adviseren wij om die wet in te trekken: het heeft geen toegevoegde waarde”, accentueert Sheoradjpanday. Hij zegt dat de evaluatiecommissie getracht heeft om de Valutawet te corrigeren, echter is het het beste deze wet in te trekken.

De CBvS had in een brief aan toenmalig president Desi Bouterse meegedeeld dat de Valutawet op gespannen voet staat met de Bankwet en andere wettelijke regelingen. De moederbank beweerde vooraf niet geconsulteerd te zijn. Ook het bedrijfsleven liet weten niet gekend te zijn bij de samenstelling van deze wet. Al gauw bleek dat de uitvoerbaarheid van deze wet de bron van allerlei nieuwe problemen zou vormen. CBvS had op 23 maart 2020 aan de president geadviseerd om de wet niet af te kondigen. Dat gebeurde op dezelfde dag toch. De banken en andere bedrijven waren uit protest gesloten op 24 en 25 maart 2020. NPS en VHP hadden na de aanname van de wet een rechtszaak aangespannen tegen de regering, waarin de rechter in kortgeding de Valutawet in mei 2020 heeft opgeschort. Desalniettemin kwamen er geluiden uit de huidige coalitie dat deze wet na de nodige aanpassingen bruikbaar kan worden. De evaluatiecommissie inzake de Valutawet constateert echter geen toegevoegde waarde in deze wet.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: