Ongeveer 50% inkomsten solidariteitsheffing komt van particuliere loontrekkers

Coalitiefractieleider Asiskumar Gajadien (VHP) zei gisteren in De Nationale Assemblee (DNA) dat de overheid met al haar inkomsten maximaal een bedrag van SRD 10.5 miljard kan binnenhalen, maar aan de andere kant een totale schuldverplichting heeft van meer dan SRD 8 miljard. “A no a prodo e taki, maar a handeling. Wanneer we zien dat we aan inkomsten maximaal SRD 10.5 miljard kunnen halen en je aflossing en interest van schulden al op SRD 8 miljard zit, wat zal je dan kunnen doen voor de samenleving? Wanneer wij verder kijken en zien dat personeelsuitgaven, subsidies en noem maar op al dichtbij die SRD 10 miljard zijn, dan zit je in een serieus probleem”, benadrukte de VHP-topper. De Wet Loonbelasting, Inkomstenbelasting 1922 en Wet Omzetbelasting 1997 worden gewijzigd in het kader van de solidariteitsheffing die de regering wenst in te voeren. Terwijl er nog gediscussieerd moet worden over het Crisis- en Herstelplan van de regering, moeten er volgens Gajadien daarom aan de ontvangstenzijde tijdelijke maatregelen dringend en zo snel als mogelijk getroffen worden. Met de 10% solidariteitsheffing op de loonbelasting en inkomstenbelasting zal de Staat ongeveer SRD 300 miljoen binnenhalen, terwijl met de omzetbelasting in de orde van SRD 190 miljoen zal binnenkomen.

De helft solidariteitsheffing komt van 5.421 particuliere loontrekkers

Met de 10% solidariteitsheffing zal de Staat ongeveer SRD 300 miljoen binnenhalen op de lonen. Vanuit de particuliere loontrekkers komt SRD 143.521.457 (5.421 loontrekkers), terwijl zelfstandigen (niet-loontrekkers/544) zorgen voor SRD 82.273.039. 257 lichamen zorgen voor SRD 69.866.420 en SRD 7.988.459 wordt binnengehaald van slechts 120 ambtenaren. Dus ongeveer de helft van het bedrag komt van de particuliere loontrekkers. Deze informatie is afkomstig van Cebuma. Volgens Gajadien zijn het er slechts SRD 120 ambtenaren, omdat er over het algemeen weinig ambtenaren zijn die boven SRD 12.500 per maand verdienen. De hoge lonen zijn bij de parastatalen. “Er zijn nog heel wat ambtenaren die verschillende lonen ontvangen en zij zullen ook hierin vallen”, aldus Gajadien. Ministers vallen wel onder de solidariteitsheffing. Ook DNA-leden die beleidsadviseur zijn of elders onderwijs verzorgen, zullen erbij worden gerekend.

Onrechtvaardig: dubbele salarissen DNA-leden

NDP-parlementariër Melvin Bouva merkte op dat het onrechtvaardig is dat nu uit cijfers blijkt dat niet politici, maar de mensen uit staatsbedrijven voor het grootste deel van de solidariteitsheffing gaan zorgen. Dit, terwijl juist beloofd was dat de overheid zichzelf een druk zou opleggen door solidariteit te tonen. Bouva, die zelf ook beleidsadviseur is op het ministerie van Buitenlandse Zaken, verwacht wel enorme ontevredenheid. BEP-fractieleider Ronny Asabina stelde dat veel ambtenaren extra functies hebben, maar geen solidariteitsheffing gaan hoeven te betalen. Hetzelfde geld ook voor assembleeleden met dubbele functies. Hij ziet dit als bewijs dat in dit land niet genoeg belasting wordt afgedragen. Ann Sadi zei dat ook op de andere salarissen van DNA-leden loonbelasting wordt betaald.

Geen extra belasting voor lage inkomensgroepen

De coalitiefractieleider benadrukt dat de geruchten en twijfels binnen de samenleving waar gesteld is dat iemand die SRD 2.300 gaat verdienen extra belasting gaat moeten betalen, totaal onjuist zijn. “Dat is niet waar”, benadrukte Gajadien.

Inkomsten land afhankelijk van loontrekkers

De regering is volgens Gajadien al geruime tijd afgestapt om overheidssalarissen met leningen te betalen, maar dat juist zelfstandig te doen. Er zijn in totaal 8 soorten directe belastingen die de overheid int. Proportioneel het grootste deel daarvan is loonbelasting. “Dat wil zeggen dat de inkomsten van het land afhankelijk zijn van loontrekkers en dat is niet goed. Een aantal jaren terug bleek de inkomstenbelasting veel hoger te zijn, maar in de laatste jaren zien wij eigenlijk een terugval van bedrijvigheid in het land”, aldus de VHP’er.

10% extra belasting voor jaarlonen boven SRD 150.000

Bij de wijziging van de Wet Loonbelasting gaat het om de artikelen 14 lid 2a en 17a lid 3. Zo zullen de mensen die boven de SRD 150.000 per jaar aan lonen ontvangen (boven SRD 12.500 per maand, red.) nu in plaats van 38% dan 48% aan loonbelasting betalen. Dat komt door de 10% extra aan solidariteitsheffing. Personen die tussen de SRD 30.193,80 en SRD 150.000 per jaar verdienen, blijven nog steeds 38% aan loonbelasting betalen. Dat betekent dat de overige belastingschijven ongewijzigd blijven. “Iemand die SRD 20.000 per maand ontvangt, zal slechts SRD 717 extra betalen aan belasting”, aldus de VHP’er.

Hetzelfde principe bij inkomstenbelasting

Bij de Wet Inkomstenbelasting gaat het om de wijziging van de artikelen 34 leden 1a en 4, waardoor daar ook 10% extra aan solidariteitsheffing zal moeten betaald op jaarinkomens boven SRD 150.000. “Het zijn verschillende schijven en wanneer iemand bijvoorbeeld SRD 180.000 per jaar verdient, dan betaalt hij tussen 0 en SRD 11.356,80 dan 5%. Bij de interval van SRD 7.917 betaalt hij weer 15%, dan weer 25% bij een interval van SRD 10.920 en dan weer 35% bij een interval van SRD 10.920. 45% komt pas in werking boven die SRD 150.000. Dus over die SRD 30.000 betaalt hij dan die 45%”, aldus Gajadien.

Ook andere belastinginkomsten bekijken

Aan de andere kant zijn er 12 soorten indirecte belastingen, waaronder invoerrechten, houtuitvoer, accijns alcoholvrije dranken, accijns tabak en sigaretten, omzetbelasting en ook nog de geparkeerde rij- en voertuigbelasting. Hier stelt Gajadien voor om mogelijkheden te bekijken en aanpakken waar nodig en mogelijk. Bij de niet-belastingontvangsten zijn er wel enkele mogelijkheden. Gajadien verwijst naar de royalty’s waarop de staat aanspraak maakt bij de grote maatschappijen. Wat de kleinschalige goudsector en houtsector betreffen, zijn er nog lopende afspraken waarbij de regering reeds aangekondigd heeft aanpassingen te brengen.

FR

error: Kopiëren mag niet!