Na glori fu krisneti!

Dat het Kerst gebeuren wereldwijd invloed heeft op de mensheid is iets dat we niet kunnen ontkennen. De herinnering aan de geboorte van het Christuskind heeft decennialang haar stempel gedrukt op jaarkalenders, de handelsmarkt, kerkgang en vooral ook op het samenzijn, waaronder familie reünies. De golf van goede wil, herstel van relaties en de romantiek van vrede en liefde zijn niet weg te denken aan het einde van het kalenderjaar. December zonder de lichtjes, de schittering en de atmosfeer van Kerstmis is haast ondenkbaar. Om maar niet te praten over de bombels en pagaras die het nieuwe jaar – vrij van negativiteit – moeten inluiden op hun eigen, unieke manier.

2020 Is een schrikkeljaar geweest, waarin veel veranderingen hebben plaatsgevonden, op politiek, wetenschappelijk en religieus niveau. Het is een jaar geweest van uitdagingen, waarbij haast een ieder zich moest heroriënteren in wat het leven eigenlijk betekent en wat er verder mee te doen. Diepe levensvragen over de kwaliteit en de waarde van het leven, de zinvolheid van veel materieel gewin kwamen omhoog. Maar vooral ook de realisatie van wat zich aan velen opdrong, was de waardering van elkaar en voor elkaar. Hoeveel tijd waren velen niet verplicht thuis samen door te brengen, zonder zich te kunnen verschuilen achter te druk zijn, of werk en verplichtingen buitenshuis? De Lock downs en ingestelde avondklok dwongen families om thuis te blijven en in een beperkte ruimte, uren in gezelschap van elkaar te moeten zijn.

Om maar niet te praten over de verplichte fysieke afstand, de communicatie achter maskers of via sociale media en het gemis aan een handdruk, een brasa met de uitwisseling van energie op dat niveau. Net zoals velen op verschillende manieren in relaties geconfronteerd zijn geworden met anderen en hoe ermee om te gaan, net zovelen hebben deze tijd gebruikt om dieper te kijken naar zichzelf. Het leven van iedere dag werd mooier, omdat bewuster leven de optie werd. De vogeltjes horen fluiten in de vroege ochtend, de planten mogen verzorgen, groenten uit de tuin oogsten, samen in de keuken staan.. deze en nog veel meer ‘gewone’ dingen kregen een meerwaarde en voegden toe aan een nieuwe dimensie van het leven.

Het jaar af te kunnen sluiten met deze diepere ervaringen voert ons terug naar de vreugde van Kerst, na glori fu krisneti, de” joy to the world”! De stille indringende roep om vrede, harmonie en kracht welt omhoog vanuit het diepe verlangen dat de tijd van eenheid en eensgezindheid weer zal aanbreken. De hoop. die gecreëerd wordt door de Allerhoogste zélf in deze overgangstijd, waarin de boodschap van vernieuwing luider klinkt dan ooit is tastbaar. Het enige wat Hij vraagt is dat wij, Zijn kinderen, bewuste aandacht besteden aan onze diepste en zuivere spirituele zelf, zodat het pure licht dat we zijn weer kan stralen. Haar schittering brengt weer hoop in de duisternis van verwarring en onrust welke gecreëerd worden door onzuiverheid in de vorm van ego, hebzucht, boosheid, wellust of jaloezie.

Laten wij in deze periode er bewust voor kiezen om zélf de stralende lichtjes te zijn en met de pagaras van vastberadenheid alle negativiteit en onzekerheid wegschieten!

Gezegende en vredevolle kerstdagen, fijne jaarwisseling en een voorspoedig Nieuw Jaar onbezorgd en vrij!

BRAHMA KUMARS 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: