Op weg naar harmonie, meer eenheid of destructie?

Eenheid en harmonie is een proces dat constant positief gevoed moet worden maar waarvan de grondslag het vertrouwen en respekt is. Dus wijzen naar de Moskee en de Synagoge naast elkaar aan de Keizerstraat is geen symbool van eenheid. De godsdiensten en hun leiders  gedogen en respekteren elkaar, Vredig naast elkaar. Dat kan, want in de noordoosteljjke provincie in Indonesie staan 5 vijf  grote gebedshuizen van de grote alom erkende religieen naast elkaar. Suriname is dus zeker niet uniek.

Laten we beschouwen dat in een aantal tropische landen goed gezond drinkwater niet  ruim voorradig is en bewoners wel 5 kilometers moeten lopen om gravend te putten en te vullen in jerrycans. Vreselijk om die Tv videobeelden te zien.  In Suriname hebben we een overvloed aan water en dorpelingen hoeven niet eens 300 mtr te lopen om aan water te komen. Eigenlijk wil men niet meer lopen; men wil het liefst een waterkraan nabij hun huis Maar wie hebben meegeholpen om het water ernstig te vervuilen  naar gevaarlijk toe?  Hoe ernstig is de voorlichting en hoe serieus willen dorpelingen ,goudzoekers en andere vreemdelingen  helpen om een ramp te keren.? Zo vindt er door houtkappers ook kaalkap plaats. De houtbestanden raken versneld uitgeput. Mede door grote corruptie vindt er zwakke of geen constante controle plaats. Enkele buitenlandse houtkapbedrijven hebben vrij spel. Daar moet een einde aan komen. Door alle milieu- en bosverwoesting is het wilde dieren-  en vogelbestand schrikbarend afgenomen. Niet echt door de jacht door stedelingen zoals dorpelingen beweren, maar ook door vangst en smokkel van bijv siervogels en papegaaien door dorpelingen zelf. Sommige dorpen verlenen aan stedelinge  vaak geen toegang. Ach ja,  als je binnen 2 jaar het gemeenschapsbos (de geclaimde groene apotheek) hebt leeggekapt en verkocht maar het dorp kon niet ontwikkeld worden, wie is dan schuldig? In Suriname is er jaren een tendens om kool en geit te sparen. Dat roept respectloze herhaling op en grondige herordening wordt tegengehouden zoals in de goudsektor.

Duizenden Cubanen,  Haitianen, Venezuelanen onder het links populistische kapitalisme van Maduro en ook Afrikanen vluchten al jaren hun land uit. In hun land loopt het politiek en economisch bekeken niet goed. In een groot aantal Afrikaanse landen vinden er ook nog raciale oorlogen plaats, langdurig, alles verwoestend, bloeddorstig en zonder overwinnaar. Het hedendaagse Zuid-Afrika met de eens zo heilige partij ANC is verworden tot een corrupte bende.

Maar in Suriname woedt er onderhuidse racisme die uit een bepaalde hoek wordt aangezet en gevoed  tot etnische haat die snel aanslaat bij sommigen en polarisatie.  Zelfs zonder scholing kan je heel snel herleiden wie als onsportieve verliezer een groot belang heeft bij destabilisatie en raciale polarisatie. En het volk en haar democratie heeft er ook belang bij. 

 Bent u een heilige of schijnheilige Christen of een andere, die God  bidt,  niet om naastenliefde, maar die zich ernstig bezondigt aan raciale polarisatie? Ben je zo onverdraagzaam ontplofbaar geworden dat je tegenwoordig naar gelijkwaardige etnische afspiegeling zoekt in elke commissie of organisatie?  Het Surinamerschap wordt bij Srefidensi 45 jaar met opzet over het hoofd gezien en niet gegund aan eigen Srananmans.  Dat is allemaal zeer zorgwekkend, hoe het verder moet met ons Suriname in de komende 20 jaren.  Willen we schade, leed en ook nog een hoge prijs betalen? Haat verblindt. (Zie religieuze  moordtoestanden in Frankrijk). Suriname heeft behoefte aan rechtvaardig, goed bestuur en moet onbevreesd Justitie laten ingrijpen en de raciale aanzetters oppakken. Maar te laat, en na veel schade, zal er naar vrede gesnakt worden.  Bezinning toegewenst tijdens Kerst, en laat de Christelijke arrogantie  en diepgewortelde raciale haat niet domineren, maar kies voor christelijke naastenliefde.  Wie hebben liever bloedbad en oorlog en wie willen harmonie en vreedzame coexistentie onder een rechtvaardig bestuur?  De bromtjie dyari is bedoeld om een totaal beeld van de samenleving te weergeven. Zeker niet om ongeoorloofde onzinnige raciale claims op baantjes en posities te leggen. Duidelijk dat om politiek belang de raciale polarisatie een aanvang heeft genomen. Maar wie is de hoofdverantwoordelijke brandstichter die tegelijk de brandblusser en vredesstichter claimt te zijn? 

 drs.Luzmila Kasanradji  (Ned)

error: Kopiëren mag niet!