Sectie Algemeen Artsen binnen VMS heeft nieuw sectiebestuur

Bestuur wil gelijkheid in aanpassingen tarieven

De leden van de Sectie Algemeen Artsen van de Vereniging van Medici in Suriname (VMS) hebben 16 december een nieuw sectiebestuur gekozen. Het nieuwe bestuur wordt geleid door drs. D. Gangadin. Verder wordt het bestuur gevormd door de leden I. Moenesar, S. Ramnarain, C. Wolff, S. Tedjai, P. Ramkissoon, K. Ramdjielal, en Z. Goedschalk.

Het sectiebestuur heeft als belangrijkste doel om samen met het bestuur van de VMS en andere partners in de zorg de gezondheidszorg in Suriname verder te helpen verbeteren alsook de goede kwaliteit van de zorg aan iedere burger zoveel mogelijk te helpen waarborgen.

Enkele van de knelpunten die volgens het nieuw gekozen bestuur dringende aandacht vergen zijn het streven naar gelijkheid in de aanpassingen van de tarieven alsook naar uniforme verrichtingenlijsten voor de verzekeraars, opdat de praktijkkosten dan beter gedekt worden, waardoor betere kwaliteitszorg mogelijk wordt voor de patiënten in de eerste lijn. Hierdoor kan ook een onnodig grote stroom patiënten naar de ziekenhuizen worden vermeden, waarmee de patiënt zelf gebaat is en zulks daarnaast ook nog eens vele kostenbesparingen met zich mee zal brengen.

Verder streeft het Bestuur ernaar om artsen die nog geen lid zijn van de VMS, te bewegen om lid te worden, hetgeen in het belang is van zowel de arts als de beroepsgroep.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: