Personen- en familierecht-deskundige vraagt aandacht DNA voor vraagstuk nieuw Burgerlijk Wetboek

Met de naderende herdenking van 155 jaar rechtspraak in Suriname komt de focus te liggen op belangrijke ontwikkelingen binnen de juridische arena van het land. In een interview met Dagblad Suriname deelt mevrouw mr. dr. Maya Manohar, een deskundige op het gebied van onder andere Personen- en Familierecht, haar inzichten inzake de cruciale noodzaak tot herziening van wetgeving op dit terrein.

Mr.dr. Manohar benadrukt het belang van fundamentele wijzigingen in de wetgeving omtrent personen- en familierecht. Hoewel er enkele aanpassingen hebben plaatsgevonden, blijven er nog significante veranderingen nodig die zijn opgenomen in het nieuwe Burgerlijk Wetboek (BW). Zij dringt aan op een spoedige goedkeuring van dit nieuwe BW door de Nationale Assemblée.

Een van de opmerkelijke wijzigingen in het nieuwe BW is volgens de deskundige, de erkenning van verschillende samenlevingsvormen, zoals concubinaat, wat meer in lijn is met de huidige maatschappelijke normen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het ouderlijk gezag, waarbij beide ouders nu gelijke rechten en verantwoordelijkheden hebben, conform internationale verdragen zoals CEDAW, Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women.

“Een andere belangrijke wijziging betreft het alimentatierecht bij echtscheiding. Het schuldbeginsel, waarbij de schuldige echtgenoot geen recht had op alimentatie, is afgeschaft in het nieuwe BW. Dit wordt vervangen door een morele verplichting jegens de andere echtgenoot, ongeacht de schuldvraag bij de echtscheiding”, geeft mr.dr. Manohar voorts te kennen.

Het nieuwe BW voorziet ook in de erkenning van biologische kinderen buiten het huwelijk door gehuwde mannen, wat voorheen niet mogelijk was. Dit sluit aan bij internationale verdragen en het recht van het kind op familieleven en ouderlijke erkenning.

Verder regelt het nieuwe BW ook de pensioenrechten na een echtscheiding, waardoor het een alomvattende en moderne benadering van het personen- en familierecht in Suriname vertegenwoordigt.

Deze wijzigingen zijn een reflectie van de veranderende maatschappij, maar ook een stap in de richting van gelijke rechten en rechtvaardigheid binnen het juridisch stelsel van Suriname. 

error: Kopiëren mag niet!