De bezieling van de huidige VHP+ regering

Het is het Comité voor modernisering en ook de Surinaamse samenleving opgevallen dat de Regering Santokhi met zijn batterij van deskundigen en hun satelliet organisaties  gebruik maken van allerlei  ‘intellectuele constructies en ook de rechtspraak door mensen te criminaliseren’, met als uiteindelijk doel haar falend benoeming-  en sociaal-economisch beleid te camoufleren.  

Zijne excellentie president Ch. Santokhi heeft eens gezegd dat wij wel weten wat ons te doen staat en dat hebben we al eerder kenbaar gemaakt. Wij moeten zorgen voor dienend leiderschap, een  effectief bestuur en goed management van onze natuurlijke hulpbronnen en wij moeten er ook voor zorgen dat de opbrengsten hieruit ten goede komen aan het volk.

In dit verband kijken de kiezers gelijk in de richting van de op de traditie georiënteerde VHP en haar coalitie genoten ABOP, NPS en PL.

Het wordt nu mijns inziens tijd dat het gehele regeerteam uit de abstractheid stapt  en zich gaat profileren in  de wereld van de verwerkelijking .

Helaas zien wij dat de benoeming-  en financieel economische beleidsstrategie gekoppeld is aan rancune en bijdraagt  aan een toenemende mate van teleurstelling en chaotische situatie in het  sociaal economisch leven van de burgers. Anders gezegd het beleid is naar de burgers toe vernietigend!

Het lijkt er veel op als of op 25 mei 2020 de beslissingsmacht in handen is gelegd van personen die vervuld zijn met  irrationele impulsen .

Let wel, het heeft er veel van dat politiek anders georiënteerden onschadelijk, brodeloos, gecriminaliseerd, gepijnigd en psychisch kapot worden gemaakt. Vrijwel alle belangrijke posities op het bestuurlijk vlak bezet worden door VHP+  (familie) partijgangers.  En dit alles met het doel opdat over het gehele land de VHP+ dictatuur met haar fascistische karakteristieken zo dicht mogelijk aan elkaar kan worden geknoopt.

Het gevolg hiervan is dat in zichtbaar toenemende mate werkloosheid, teleurstelling en maatschappelijke onzekerheid bij de gewone mensen ergere vormen aanneemt.  

Meneer de president Santokhi, U moet a.u.b. de groeiende maatschappelijke onzekerheid niet bagatelliseren en / of onderschatten. Het volk wordt op een bepaald moment agressief en men raakt gefrustreerd. Deze ontwikkeling is in alle maatschappelijke lagen merkbaar en zichtbaar. Het is maar te hopen dat het niet ontaardt. Waakzaamheid is dus geboden.

In deze fase willen wij met inachtneming van alle voorzichtigheid, de President (VHP), haar coalitiegenoten (ABOP – NPS – PL) en ook de grote groep van deskundigen erop attenderen dat zaken in de abstractheid er heel mooi uitzien en ook vlot verlopen wanneer het zich afspeelt in de vergaderzaal. Helaas vergeet men bij de realisatie van alle beloften de dynamiek die in de mens verscholen ligt.

Let u wel op, meneer de President, dat in de wereld van de verwerkelijking er erg veel variabelen / uitdagingen en zelfs veel meer zaken spelen dan men denkt. Bij de selectie van instrumenten om de puzel sluitend te maken er wel een grote mate van efficiëntie en effectiviteit aanwezig moeten zijn.  

Het is begrijpelijk dat het niet altijd zal lukken om alle beschikbare of overweegbare instrumenten ten voordele te kunnen aanwenden; dit zou inefficiënt en mogelijkerwijs zelfs contra effectief zijn.

Zie in dit verband de acties van de  regering Santokhi met zijn (batterij) van deskundigen op het Internationaal financieel krachtenveld: de worst case scenario en de actie rond de obligaties  zijn vastgelopen. Zulks, mijns inziens, mede vanwege een zeer ernstige beperking en wel het niet bekend zijn met de protocollen m.b.t.  Internationale processen.

Wij begrijpen de teleurstelling maar  des ondanks verwachten wij tenminste een eerlijke rapportage van onze autoriteiten.

Door het niet aflossen van de schuld bij Oppenheimer  hebben wij nu als resultaat: de status van wanbetaler met als onontkoombaar gevolg: een  Down Grading. 

Dat betekent een negatieve kredietwaardigheid en verzwakking van de staat Suriname haar onderhandelingspositie op het Internationaal financieel krachtenveld en ook tegenover mogelijke Internationale investeerders  petroleum/gassector). Alles contra-productief dus.

Erger is dat dit beleid zal /kan zorgen dat de Internationale Investeerders Maatschappijen, een effectief monopolistische positie op onze petroleum en gassector gaan bemachtigen en Suriname de positie als gemoderniseerde Kolonie mag gaan innemen .

Ons bekruipt het bange gevoel dat de op de traditie georiënteerde VHP – ABOP – NPS – PL coalitie  door het volk verweten kan worden van rancune, onvermogen, onduidelijkheid en onoverzichtelijkheid, bij haar politiekvoering. Een tragisch perspectief dus!

En dan kijken wij andermaal in de richting van de huidige regeringspartijen de VHP-NPS+.

De eenvoudige vraag die gesteld wordt is: wat is er uiteindelijk gebeurd met al die veranderingsprojecten tijdens de elf voorgaande VHP+ regeerperioden, met een totaal van 11 x 5 jaar = 55 jaren?

De bovengenoemde huidige regeringspartijen VHP – NPS+ raakte toen verzeild in een economisch avontuur in West Suriname.  De Infrastructuur en ook op sociaal-maatschappelijk terrein, in de Volkswoningbouw en de Ouderzorg bleef men in gebreke.

Helaas, het ziet er naar uit dat onvermogen, onoverzichtelijkheid en rancune de bezieling is van de huidige VHP-NPS+ coalitie regering.

Comité voor Modernisering.

E. Castelen

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: