Waterforum bestaat 8 jaar

De Stichting Waterforum Suriname heeft gisteren haar 8-jarig bestaan gevierd in de conferentiezaal van de Surinaamse Waterleiding Maaatschappij NV aan het Willam Kraanplein. De stichting werd op 12 december 2012 opgericht en streeft sindsdien enkele belangrijkste doelen na, waaronder het bieden van een overlegstructuur voor de gehele watersector in Suriname, het bewerkstelligen van een duurzame, integrale aanpak van de watercyclus en het waterbeheer en het aangaan van partnerschappen voor uitwisseling van relevante technische informatie.

Bij deze gelegenheid wordt jaarlijks het de Ir. E.T Tsai-Meu-Chong Award uitgereikt aan de student van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, die het beste afstudeerverslag heeft gemaakt aangaande water. Inbegrepen bij deze prijs behoort een geldbedrag ter waarde van SRD 3000 ter stimulering van studenten om hun talenten maximaal te ontwikkelen tot excellente prestaties. Dit jaar zijn er 3 studenten genomineerd en de prijs werd uitgereikt aan de student Sunaina Prithipal van de studierichting Delfstofproduktie, met de afstudeerscriptie getiteld: ‘The relationship between high water production wells and the upper cretaceous sediment layers in Tambaredjo central area, Tambaredjo field’. Het prestigieuze award werd uitgereikt door directeur Asadang van het directoraat Water van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen.

De jury, bestaande uit waterexperts, heeft meerdere selectiecriteria in acht genomen om de winnaar voor het Ir. E.T Tsai-Meu-Chong Award te kunnen selecteren. Zij heeft gekeken naar de hoogte van het cijfer, de mate van betrokkenheid van het onderzoek op de Surinaamse omstandigheden en het maatschappelijk belang, de keuze van één van de thema’s van het geïntegreerd waterbeheer in Suriname en de presentatie.

Tijdens deze viering wordt dit jaar niet alleen voor Waterforum, maar voor ons hele land en voor de gehele wereld als een heel bijzonder jaar gekenmerkt. En dan gaat het natuurlijk over de covid-19 pandemie die de hele wereld in zijn greep had en nog steeds heeft. De voorzitter van het Waterforum, Manodj Hindorie, laat enkele activiteiten de review passeren, waarbij de overheersende covid-19 crisis de activiteiten van het Waterforum Suriname in 2020 dan ook op een lager pitje heeft doen belanden. In 2020 zijn de voorbereidingen reeds getroffen voor Fase 2 van het Climate Change Adaptation Project van de UNDP en GCCA+. Het Waterforum hoopt dan ook bij de uitvoering van dit project in de komende jaren  een voorname rol bij het component Integrated Water Resource Management in Suriname te mogen spelen.

In 2020 is de samenwerking met het Nimos bij het project Technology Needs Assessment is gecontinueerd, zij het dat het overleg met de stakeholders veelal virtueel is geschied. Wij zijn nu in de fase van Barrier Analysis and Enabling Framework (BAEF).

In 2020 is de Fernandes Water Scholarship in uitvoering gegaan. Dit is een scholarship, die is aangeboden door de Stichting Fernandes Group Social Foundation via het Waterforum aan een student van de Adek Universiteit van Suriname met het beste onderzoeksvoorstel op het gebied van water. De student Geneva Backer, die voor deze water scholarship in aanmerking is gekomen, doet onderzoek naar een alternatieve methode voor goudwinning.

Het Waterforum heeft in september 2020 ook uit eigen middelen een jonge water professional, Sharmaine Artist, gesponsord om deel te nemen aan de online training van de Galilee International Management Institute in Israël op het gebied van Integrated Water Resource Management for Sustainable Development.

Ook was er de kennismaking met de directeur Asadang van het nieuwe directoraat Water van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, waarbij het Waterforum zijn ondersteuning heeft aangeboden op het gebied van water. Het Waterforum Suriname zal zich blijven inzetten om het bewustzijn van de totale samenleving rondom het belang van duurzaam waterbeheer in Suriname te vergroten.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: