Reactie VHP op uitspraken voorzitter NDP

‘Bouterse toont na 18 jaar weer zijn ware aard, een karakter gedreven door geweld’

Om de intenties van een individu of groep individuen te kunnen herkennen zijn de daden en het historisch patroon belangrijk. Op die manier herkent men al heel gauw, niet alleen de daden maar ook het karakter van betrokkenen. Het betreurt de VHP enerzijds dat de leider van de NDP wederom, na 18 jaar, zijn ware aard toont. Een karakter gedreven door geweld en het niet willen instaan voor consequenties van de eigen handelingen.

De heer Bouterse heeft duidelijk geen respect voor de rechtsstaat, maar alleen voor zijn eigen leven en levensstijl. Het gebrek aan respect gaat zover dat hij er niet voor schroomt om Surinaamse jongeren aante zetten tot geweld en hen daardoor als schild te gebruiken, simpelweg omdat hij vindt dat de wetgeving niet op hem van toepassing is. Als u naar het karakter kijkt van de andere partijen merkt u dat geen van hen oorlogstaal gebruikt, omdat dat nimmer hun karakter is geweest. 

Een sterke, democratische samenleving is een samenleving die zich richt op orde en regels, dialoog en vreedzame oplossingen. Alles binnen de grenzen van de rechtsstaat.  Een partij die geweld aandraagt is niet alleen destructief, maar ook primitief en heeft geen gevoel van waarde voor Surinaamse levens.

Anderzijds stelt de partij, dat de heer Bouterse zich hiermee wederom schuldig maakt aan een strafbaar feit door in het openbaar burgers op te roepen en tot geweld aan te zetten.  De VHP doet een beroep op de aanhang om zich niet te laten meeslepen door enkelingen die geen liefde hebben voor land en volk. We leven in een rechtsstaat en de VHP zoekt nimmer het geweld op maar indien de NDP zich schuldig maakt aan strafbare feiten zal de rechtsstaat moeten zegevieren. Met alle gevolgen van dien.

VHP

error: Kopiëren mag niet!