De burger vindt: Leden rvc en rvt bij verlieslatende staatsbedrijven missen specifieke kennis

‘Personen die geen weet van zaken hebben inzake de bedrijfsstructuur zitten in de raden’

Bijna alle parastatale bedrijven en stichtingen zijn verlieslatend. Wordt het geen tijd dat de leden van de raden van commissarissen en raden van toezicht hun vergoeding bevriezen? Dagblad Suriname stelde deze vraag op haar Facebook-pagina en diverse mensen hebben gereageerd. Enkele willekeurig gekozen reacties kunt u hieronder lezen.

Marijke: ‘De bedrijven zijn verlieslatend, omdat personen die geen weet van zaken hebben betreffende de bedrijfsstructuur in de raden worden geplaatst. Het is altijd een piki piki pley geweest van personen, die politiek geaccommodeerd zijn en niet concrete bevindingen kunnen aandragen om het bedrijf de juiste richting in te sturen. Ik denk dat deelname in bepaalde raden, als Staatsolie, Grassalco, Telesur en SWM, men toch goed geïnformeerd moet zijn over waar het bedrijf naar toe wilt in de toekomst, zodat de raadsleden genoeg informatie tot zich kunnen nemen en gerichte oplossingsmodellen kunnen aandragen en niet daar zijn omwille van de valuta, want daar gaat het bij velen om en missen ze daarbij de eigenlijke doelstelling van hun aanwezigheid daar.’

Orlando: ‘Het is niet vreemd dat alle parastatale bedrijven verlieslatend zijn, als de overheid de opgebrachte winsten bij dit soort bedrijven voor andere doeleinden gebruikt en als wanneer het werk bestemd is voor 1 man er 5 omheen staan te lullen… Hoe is het mogelijk dat er op een half miljoen inwoners 65.000 ambtenaren in dienst zijn. De overheid zal hoe dan ook moeten overgaan op het saneren van het ambtenarenbestand.’

‘De overheid moet enkel framewerk en regelgeving maken en wegblijven uit alle bedrijfsvormen! Laat dat over aan professionals!’, aldus JRC.

‘Niet alleen bevriezen, bij wanprestatie ook terugvorderen’

Mohamed: ‘Niet alleen bevriezen. Bij wanprestatie ook terugvorderen.’

Aman: ‘Alle verlieslatende bedrijven privatiseren met spoed en a.u.b., niet het SML/SAMA-model.’

John: ‘Echt, alleen gekke taferelen wat ons alleen maar geld kost. En daarvoor hoeft je geen VES-advies.’

James: ‘Bevriezen? Als je niet functioneert, moet je plaats maken voor iemand die het wel kan!’

Parco: ‘Ligt de lat soms zo hoog, dat men het niet kan runnen of is het echt links lullen en rechts zakken vullen?’

‘Kijk naar salarissen van de directeuren, dan kan het onmogelijk winstgevend zijn’

Naraindath: ‘Kijk naar de salarissen van deze directeuren, dan kan het onmogelijk winstgevend zijn.’

‘40.000 Ambtenaren zijn werkloos’, zo schrijft Roy als reactie.

Kingston: ‘Veel te hoge salarissen, leasewagens, zogenaamd dure adviseurs/profiteurs.’

Rabipersad: ‘Heel goede topic. Het kan er bij mij niet in dat parastatale bedrijven niet eens de lonen van het personeel kunnen uitbetalen, maar er worden 6 tot 8 rvc-leden benoemd voor deze bedrijven. De president moet serieus hiernaar kijken en als voorwaarde of opdracht aan deze rvc dat binnen 3 jaren deze bedrijven zelf hun boontjes kunnen doppen.’

‘Geloof me, geen moer weten ze’

Sha: ‘Dat moest al lang gebeurd zijn. Ze zitten voor niks. Geven geen half advies. Indien er discussies zouden zijn met welk rvc-lid dan ook, geloof me geen moer weten ze. Ze praten alleen maar over hun salaris. Geen een controle doen ze. Ga na, alle parastatale bedrijven zijn over de kop gegaan, en de rvc-leden ontvangen bogobogo geld. Opdoeken dat gedonder van rvc.’

Mario: ‘Mijn mening is, een wijziging in de statuten/voorwaarden van de rvc om alleen bij winst uit te keren en bij verlies de rvc-leden hiervoor laten opdraaien of wel terugstorten/storno.’

Mariska stelt voor om alleen rvc-leden te betalen ‘wanneer een bedrijf winst maakt’. ‘Voorbeeld, elke keer als een bedrijf winst maakt krijgen rvc-leden 1% ervan uitbetaald als salaris. Dan ga je zien of ze niet gaan werken aan een winstmakend bedrijf.’

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: