Dc Bhola van Paramaribo Noord-Oost weerspreekt beweringen uit samenleving over afgifte vergunningen

De districtscommissaris van Paramaribo Noord-Oost, Ricardo Bhola, ontkent vergunningen te hebben verstrekt voor het houden van zogenoemde openbare vermakelijkheden. Dit meldt de Communicatie Dienst Suriname vrijdag 6 november. 

Bhola stelt, dat in het verleden al vergunningen voor een geldigheidsduur van drie jaren aan diverse instanties zijn uitgegeven voor het houden van openbare vermakelijkheden. De eerder aangehaalde vergunningen zijn voorlopig on hold gezet vanwege de Covid-19 situatie in het land.

De districtscommissaris is gebonden aan Covid-19 protocollen en voorwaarden. Indien belanghebbenden interesse hebben voor het organiseren van een openbare vermakelijkheid, dan dient men zich persoonlijk bij de balie van het districtscommissariaat van Paramaribo Noord-Oost te melden om een verzoekschrift in te dienen. 

De districtscommissaris evalueert de aard per individueel verzoekschrift en geeft vervolgens na grondig onderzoek positief of negatief advies. 

Bhola wil alle ruis die thans over vergunningen in de samenleving bestaat wegnemen. Hij benadrukt, dat het commissariaat handelt conform hetgeen de regering haar voorhoudt. Alle geluiden die in de samenleving te horen zijn berusten volgens Bhola vooral op ‘mofo koranti’ en zijn bezijden de waarheid.

Indien de samenleving constateert, dat er onrechtmatig wordt gefeest dan kan men zich wenden tot het Quick Response Team via het nummer 105. Dit team beschikt over alle dossiers van openbare vermakelijkheden, waarvoor de districtscommissaris vergunning verleent, en een ingekomen politie advies vanuit de Regio Politiecommandant.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: