Wat vindt de burger? ‘Ordening goudsector gaat niet lukken vanwege enge belangen achter schermen’

Achtereenvolgende regeringen hebben tevergeefs geprobeerd de goudsector te ordenen. Zonder stevig beleid blijft het een chaos in de kleinschalige goudsector in het binnenland. Overal duiken goudzoekers op, legaal, maar vooral illegaal. Stukken bos worden kaalgekapt. Kreken worden vervuild. Het is regeringen ook nooit gelukt het gebruik van kwik aan te pakken. Goudzoekers krijgen geen financiële prikkel vanuit de overheid om over te stappen op milieuvriendelijke winningsprocessen. Het binnenland lijkt te zijn overgeleverd aan een vorm van anarchie.

Daarenboven zijn er de garimpeiros, de Brazilianen, velen illegaal. Ze kunnen zelfs hun eigen enclaves, dorpjes, opzetten, inclusief bars en bordelen. De huidige regering probeert het weer, de goudsector te ordenen. Maar, gaat het nu wel lukken? Vele burgers hebben op deze vraag op de Facebook-pagina van Dagblad Suriname gereageerd. Hieronder enkele willekeurig gekozen reacties. Duidelijk wordt dat de burger niet optimistisch is over het welslagen van ordening van de goudsector. John zegt heel stellig ‘gaat niet lukken’. ‘Teveel enge belangen die gediend moeten worden.’ Ook Kathleen is somber gestemd: ‘Het gaat ze niet lukken. Welke regering dan ook komt zitten. Omdat de hoogwaardigheidsbekleders die aan top zijn zelf de eigenaren hiervan zijn. Geef maar een voorbeeld, de scalians.’ 

‘Het is een soort kartel’

Dharamsingh deelt de mening van Kathleen: ‘Ik ben het 100% met u eens. Het is een soort kartel.’ Jay stelt dat men voor de ordening van de goudsector niet speciaal hoeft ‘te beginnen in het binnenland waar er wordt ontgonnen’. ‘Dat duurt veel te lang en is corruptiegevoelig. De controle zal ook heel erg moeilijk zijn. Beste optie om nu al geld te innen, is bij de goudopkopers’. Jayanti: ‘Wat eerst moet gebeuren, is dat alle illegale goudzoekers, vooral die Brazilianen, verwijderd moeten worden van Surinaams grondgebied. Er zijn ook een paar Chinezen bij, weg met ze’. Volgens Wielly heb je een ‘stevig leger’ nodig om de goudsector te kunnen ordenen.

Walther schrijft: ‘Ordening gaat niet makkelijk zijn, omdat grote belangen een rol spelen. Een maatregel om het overzichtelijker te maken, is om alvast alle illegale buitenlanders, die zich bezighouden met de goudsector, zonder pardon uit ons land te zetten. Strengere controles.’ 

‘De reden waarom ordening van de goudsector door de vorige regeringen niet lukte, is doordat er altijd vriendjespolitiek werd gevoerd. Er zijn bijna nooit concrete afspraken gemaakt met betrekking tot deze sector’, aldus Ryan.

Jawa: ‘Belangenverstrengeling zal parten spelen. Wat jarenlang is gedoogd, zal niet van de ene op de andere dag lukken om te ordenen, vooral als degenen die pretenderen te ordenen zelf omkoopbaar zijn’.

Jacques stelt dat ‘goud letterlijk overal zit’. ‘Denk dat naast in kaart brengen (hoe lang duurt dat?) er parallel gewerkt moet worden aan controle op naleving van wetten en afspraken. We hebben hier te maken met 95% ongeorganiseerde porknokkers.’ Shivan is wat positiever gestemd: ‘Indien de politieke wil bestaat en de juiste mensen (geen friends & family) worden aangezet in de goudsector, is het zeker mogelijk’.

Susma vindt dat het niet gaat lukken, maar stelt meteen de vraag: ‘Waarom het niet is gelukt, moet grondig onderzocht worden.’ ‘Huidige regering probeert het weer. Maar hoe, zonder die info is het moeilijk te zeggen of het gaat lukken of niet!’, stelt Wierash. ‘Als we kijken naar de start met Abop als partner en de vele sponsoren van de regering die ook in de goudbusiness zitten, heb ik er een zwaar hoofd in.’ Ricky schrijft: ‘Als de wil er oprecht aanwezig is, zal het zeker lukken.’

‘Wat hebben vorige regeringen fout gedaan?’

Rishi vraagt zich af of wel is bestudeerd wat vorige regeringen fout hebben gedaan.

Jane: ‘In Suriname kent iedereen elkaar. Dus heel moeilijk om te bereiken.’

Gaat ze nooit lukken. Veel politieke bonzen zitten in de goudsector’, aldus Hillegonda.

Soeresh stelt de oplossing te kennen: ‘Het gaat lukken. Je doet het kort en bondig, eenieder die geregistreerd wordt, krijgt een nummer met een navigatie ook erbij voor controle. Als er bijvoorbeeld 100 mensen geregistreerd zijn, dan wil dat zeggen dat er maar 100 mensen met hun navigatie goud aan het zoeken zijn.’

Meghoe: ‘Het zal zeker kunnen lukken, maar mensen die kennis hebben van recht en wet moeten de zaak gaan ordenen. En verder nog mensen die familie, vrienden alsnog via de achterdeur helpen, deze corruptelingen direct vervangen en straffen opleggen.’

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: