Hof beslist: “Geen schending beroepsgeheim door chirurg Girjasing van AZP”

Het Hof van Justitie besliste onlangs in hoger beroep dat de chirurg R. Girjasing, verbonden aan het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, het beroepsgeheim niet heeft geschonden. Het Medisch Tuchtcollege had de specialist de tuchtstraf van waarschuwing opgelegd. De specialist was het hier niet mee eens en vocht dit via zijn advocaat Irene Lalji met succes aan bij het hof.

Girjasing was in 2014 aangeklaagd door de bedrijfsarts R. William van de Centrale Bank van Suriname, die hem betichtte van schending van het beroepsgeheim. De chirurg kreeg in 2013 een patiënt binnen via de Spoedeisende Hulp, die de volgende dag gelijk geopereerd moest worden voor een opgelopen maagperforatie. De gezondheidssituatie van de patiënt verbeterde niet en binnen enkele dagen volgden nog twee operaties. De werkgever van bedrijfsarts R. William plaatste vraagtekens achter zijn verslechterde medische toestand en vroeg de chirurg om nadere informatie. Er volgde een briefwisseling tussen de twee, wat uiteindelijk resulteerde in het ontslag van de bedrijfsarts.

Ontslag bedrijfsarts

De bedrijfsarts R. William beschuldigde de chirurg Girjasing ervan dat die privé medische informatie van de patiënt had doorgespeeld aan het bedrijf. Dit had geleid tot zijn ontslag als bedrijfsarts en aantasting van zijn goede naam en eer als huisarts. Hij pikte dit niet: de specialist zou trouwens opzettelijk verkeerde informatie hebben doorgegeven. Daarom sleepte hij de chirurg voor het tuchtcollege. Drie jaar later, in januari 2017, legde het Tuchtcollege, voorgezeten door rechter Anand Charan, de specialist de tuchtmaatregel van waarschuwing op voor het schenden van het beroepsgeheim.

Oordeel Tuchtcollege vernietigd

De kamer van het hof, voorgezeten door rechter Dinesh Sewratan, behandelde de zaak in hoger beroep en vernietigde het oordeel van het Tuchtcollege. Het hof constateerde dat de patiënt nog in leven was ten tijde van de briefwisseling tussen de werkgever en de specialist. Er is volgens het hof niet gemotiveerd weersproken dat de specialist met toestemming van de patiënt diens medische informatie heeft verstrekt.

Beroepsgeheim

Het beroepsgeheim houdt in dat privéinformatie van patiënten, die zij aan hulpverleners doorgeven, niet zonder hun toestemming wordt verstrekt aan derden of voor andere doeleinden wordt gebruikt. “Het beroepsgeheim strekt er niet toe bescherming te bieden aan medische zorgverleners. Het beroepsgeheim draagt verder niet in zich dat specialisten voorafgaand aan het verstrekken van medische informatie over patiënten, de huisarts van de patiënt dienen te consulteren”, gaf het hof aan.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: