Fibos vernieuwt en moderniseert haar onderwijsaanbod

De Federatie Instellingen Bijzonder Onderwijs (Fibos) bestaat uit 10 schoolbesturen, die verantwoordelijk zijn voor 180 scholen in heel Suriname. Deze overkoepelende scholenorganisatie bestaat ruim 30 jaar en is verantwoordelijk voor het aanbieden van kwalitatief goed onderwijs. Tezamen hebben de besturen van Fibos meer dan 40.000 leerlingen onder haar beheer. Binnen de Fibos zijn de volgende besturen vertegenwoordigd: Rooms-Katholiek Bijzonder Onderwijs (RKBO), Stichting Onderwijs der EBGS, Stichting Bijzonder Onderwijs der Islamitische gemeenten Suriname (SIS), Sanatan Dharm, Surinaamse Moeslims Associatie (SMA), Evangelische Methodisten Gemeente (EMG), Stichting Scholen met de Bijbel, African Methodist Episcopal Church (AMEC), A.L. Waaldijk College en de Wesleyaanse Gemeente. Voor deze scholen is zij versneld gestart met de integrale herinrichting van haar onderwijsprogramma’s en moderniseren van de processen. Zo is gestart met het ontwikkelen en invoeren van een e-learning platform, het Fibos Teacher Empowerment Platform, een Fibos Edumedia Channel en worden lessen in lesvideo’sopgenomen.

Ontwikkelen van lesvideo’s

Het is een feit dat de uitbraak van Covid-19 voor stagnatie heeft gezorgd van het onderwijs in Suriname. Enerzijds kijken het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) en andere onderwijsinstellingen naar opties om ontstane achterstanden op te vangen. Anderzijds wordt nagegaan welke permanente maatregelen getroffen kunnen worden om toekomstige lesonderbrekingen vanwege onder andere Covid-19 en of andere onvoorziene omstandigheden op te vangen. Fibos als belangrijke partner in de sector heeft zich ook met genoemd vraagstuk beziggehouden.

Om de achterstanden weg te werken en in de toekomst lesuitval op te vangen, moet er in Suriname ontwikkeld digitaal lesmateriaal beschikbaar zijn. Met financiering van Unicef Suriname is Fibos gestart met het ontwikkelen van digitaal lesmateriaal. De lessen worden verfilmd en zullen via diverse kanalen, waaronder televisie en YouTube, te zien zijn.


In de voorbereidingsfase van dit traject is er een vrij gedetailleerd concept ontwikkeld met diverse betrokken stakeholders. Zo zijn er zelfsturende ontwikkelteams ingericht per vakgebied, die verantwoordelijk zijn voor het definiëren van het te verfilmen lesmateriaal over het derde kwartaal van het schooljaar 2019/2020, omdat er gedurende dat kwartaal vanwege de Covid-19 pandemie haast geen lessen zijn verzorgd. De lesvideo’s zullen ingezet worden om de hiaten in kennis en vaardigheden bij leerlingen in het komend schooljaar 2020-2021 te minimaliseren. De vakken die voor dat traject zijn geselecteerd, zijn voor glo Rekenen en Taal en voor voj Wiskunde, Natuurkunde, Handelsrekenen, Nederlands, Spaans en Engels. Een lesvideo zal tussen de 10 en maximaal 15 minuten duren.

Het Fibos Teachers Empowerment (e-learning) Platform (FTE)
Fibos streeft ernaar het werken voor de klas aan te sluiten met de vraag van de hedendaagse generatie, waardoor het onderwijsrendement kan worden verhoogd. Om dit te realiseren, is zij ertoe overgegaan het Fibos Teachers Empowerment (e-learning) Platform op te zetten. Het platform kan worden gezien als een waardevolle aanvulling op de traditionele trainingsvormen en -middelen. Fibos Teacher Empowerment is enerzijds ontstaan uit noodzaak tot samenwerking tussen de Fibos-partners en anderzijds vanuit strategisch oogpunt om de capaciteit van haar betrokken leerkrachten en docenten continu te versterken. Op dit platform kunnen leerkrachten, consulenten en schoolleiders alle les- en studiemateriaal, alsook andere relevante onderwijsinformatie binnen één gebruiksvriendelijke omgeving gebundeld vinden. Het FTE e-learning platform heeft de mogelijkheid om samen te werken, te discussiëren en te ontwikkelen. Het FTE e-learning platform is voor de onderwijsteams de plek om onbeperkt te netwerken, met als doel het onderwijs beter te maken. Onderwijsontwikkelaars, leerkrachten en docenten kunnen met elkaar sparren en ideeën uitwisselen ter bevordering van het eigen kennisniveau.

Binnen het FTE (e-learning) platform hebben leerkrachten de mogelijkheid specialistische leernetwerken op te zetten
…leren van en met elkaar is een zeer efficiënte manier van continue professionalisering.

De leernetwerken bieden de mogelijkheid om optimaal gebruik te maken van de enorme kennis en ervaring, die er bestaat onder leerkrachten van de Fibos-scholen. Gespecialiseerde collega’s kunnen hun kennis en ervaringen delen met andere collega’s. Zitten nieuwe collega’s met vraagstukken uit de praktijk, dan is aansluiten bij zo een leernetwerk een geschikte optie om on the job door collega’s begeleid te worden. Het leernetwerk biedt leerkrachten om op basis van de behoefte vanuit het veld themagroepen op te zetten om op een professionele wijze met elkaar van gedachten te wisselen, peer-to-peer leren te stimuleren en vraagstukken waarmee ze te maken hebben tijdens het lesgeven vanuit verschillende invalshoeken, te bespreken. De consulenten overzien het geheel, maar binnen de themagroepen worden enthousiaste leerkrachten een kans geboden om leren binnen zo een groep te trekken en levendig te houden.

De uitwisseling binnen de groepen zal online plaatsvinden, maar de groep kan ook fysieke kleine decentrale bijeenkomsten organiseren om met een groep leerkrachten verder kennis uit te wisselen en de ervaringen wederom online te delen met hele groepen. Les geven wordt op deze manier echt veel leuker.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: