Surinamers willen van wieg tot graf verzorgd worden

Dagblad Suriname werd op zondag 23 augustus ontvangen door bewoners van het ressort Rainville, die wezen op onprettige woonomstandigheden in hun buurt. “Suriname raakt steeds meer verwilderd. De meters brede kreek langs de Blaw Kepankistraat in het ressort Rainville is overwoekerd. De regering en het distritssecretariaat hadden het te druk met verkiezingspropaganda voeren. Daardoor werden de onderhoudswerkzaamheden, die lang voor de verkiezingen plaatsvonden, verwaarloosd. Na de verkiezingen stak de weggestemde regering geen vinger uit. Het achterstallig onderhoud is manifest in heel Suriname.”

Sabotage ten koste van het volk

“Zo te zien werd uit teleurstelling en frustratie abrupt een punt gezet achter alles waarmee de NDP-regering bezig was. Van de één op de andere dag werd de voedselpakkettenpolitiek teruggedraaid. Bureau- en onderhoudsdiensten werden tot een minimum beperkt, waardoor het werk zich opstapelde. Deze werkwijze kan gezien worden als sabotage van de uittredende tegen de aantredende regering.”

Het volk kind van de rekening

“De regering heeft aangekondigd dat zij 9 maanden nodig heeft om met een gedegen herstelplan te komen. De bevolking zal ongetwijfeld worden gevraagd om de buikriem nog meer aan te halen. Belastingmaatregelen horen daarbij. Het arme volk is door knoeierij van onverantwoordelijke politici, het kind van de rekening geworden.”

Het volk is laks

“Het staat buiten kijf dat Bouterse en zijn kornuiten Suriname grote en diepe schade hebben berokkend, maar het volk is laks. Zij wil van wieg tot graf verzorgd worden. Zo zijn wij opgevoed: ‘winti wai, lanti pai’. Velen gaan willens en wetens buiten hun boekje. Vuil wordt hier en daar gedeponeerd, woonomgevingen zijn onhygiënisch en vormen een gevaar voor de volksgezondheid. Onderhoud- en andere openbare diensten kosten Suriname honderden miljoenen.”

Politiestrafrecht

Honderd jaar voor de onafhankelijkheid van Suriname bepaalde het Politiestrafwet al dat burgers de plicht hebben om hun erf en omgeving schoon te houden. Het is verboden om vuil en afval te gooien langs de straat. Deze bepalingen zijn nog steeds van kracht. Een woning dient in stad en land rein te zijn. Het terrein of grond rond een woning moet op 6 meter afstand gezuiverd zijn van onkruid. Aangegeven is dat alles wat opgeruimd wordt, weggevoerd moet worden.”

Honderden miljoenen besparen

“De regering Santokhi zou met de Politiestrafwet in de hand in staat moeten zijn het volk verplicht te betrekken bij het schoonhouden van de leefomgeving. Daarmee kunnen honderden miljoenen worden bespaard, die bijvoorbeeld in het onderwijs geïnvesteerd kunnen worden. Het verplicht betrekken van het volk bij het schoonmaken en schoonhouden zal de volksgezondheid, de natuur, de ecologie en het gedrag van de mens beter maken.”

HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: