Beschouwing: Individu, samenleving en wereld

Cultuur wordt in een zeer hoge mate bepaald door het bewustzijnsniveau van het individu. Het bewustzijnsniveau wordt bepaald door de EQ, IQ en SQ van mensen in een groep, familie, bedrijf of land.

EQ is de emotionele intelligentie die zich kenmerkt door de mate waarin jij als individu in staat bent om met je eigen emoties om te gaan en daar bewuste controle over te hebben. M.a.w. niet ten prooi vallen van je eigen emoties zoals angst, onzekerheid, teleurstelling, boosheid etc.

Spirituele intelligentie kenmerkt zich door de mate waarin jij als individu in staat bent te zoeken naar de zin en onzin van het leven. De mate waarin jij in staat bent om het onderscheidingsvermogen goed te gebruiken om keuzes te maken in het leven die zowel jou als individu als het collectief; het groter geheel dienen.

Intelligentie quotient
Het geheel van cognitieve of verstandelijke vermogens dat nodig is om kennis te verwerven en daar op een goede wijze gebruik van te maken, teneinde problemen op te lossen die een vast omschreven doel en structuur hebben”. In gewone mensentaal kun je dus zeggen dat intelligentie gaat om hoe slim of pienter je bent.
Zoals eerder gezegd wordt het bewustzijnsniveau van een cultuur voor een overgroot deel bepaald door het niveau van de combinatie van de IQ, EQ en SQ.
Heden tendage zien wij dat steeds meer mensen door het leven hardhandig (moelijke fase of omstandigheden persoonlijk, in het land waarin je leeft of de wereld) gedwongen worden de EQ en SQ te ontwikkelen. Ook zijn er mensen die het van nature hebben m.a.w. ermee geboren zijn en de natuurlijke drang hebben de SQ en EQ te ontwikkelen.

Ik zal vooral ingaan op EQ en SQ in dit stuk.
Een laag EQ uit zich in geen begrip, (ver) oordelen, agressie verbaal en non verbaal, roddel, jaloezie, zaken uit de context halen, gebrek aan inlevingsvermogen, hypocrisie wantrouwen, afgunst, egoïsme kortom verharding!
Heden zien wij dat Social media o.a. het kanaal begint te worden waar een lage EQ hoogtij viert.
Een laag SQ uit zich in oppervlakkig leven, weinig tot geen zelfreflectie, geen verantwoordelijkheid nemen voor eigen keuzes, niet het besef hebben dat elke handeling een gevolg heeft Weinig tot geen innerlijke verantwoordelijkheid nemen. Weinig tot geen besef dat je onderdeel bent van een groter geheel. Alles wat je doet en zegt heeft een impact op jezelf en de samenleving waarin jij leeft. Ook hier zijn wij de rol van social media.
Besef je dat je voor een groot deel je eigen leven creëert? Door de keuzes die jij maakt? Maar ook dat elke handeling, elk woord en elke gedachte impact heeft op jezelf, de ander en ook op jouw samenleving.
Wij zijn allen energetisch met elkaar verbonden en hebben door onze handelingen, woorden, gedachten invloed op elkaar en zo op de samenleving waarin leven. Dit is een wetmatigheid.
Dus…het niveau van de samenleving zegt ook iets over jou, jij bent de Co creator van jouw samenleving.

Wij hebben allen ongeacht ras, geloofsovertuiging, sexuele geaardheid, poltieke kleur, status, opleiding, functie…de morele verantwoordelijkheid om samen te zorgen voor een samenleving met een hoge SQ en EQ. Hier is geen scholing voor nodig: wel verdieping in jezelf! Het begint bij jezelf.

Een krachtige 1e tool daarbij is de rode draad die wij terugzien in alle religies;
Wat u niet wil dat u geschiedt doe dat ook een ander niet.
Behandel een ander zoals je zelf behandeld wil worden.

Werken aan samenleving waarin wij elkaar respecteren, begrip hebben voor elkaar, bij onduidelijkheid elkaar vragen te stellen i.p.v. conclusies en oordelen.
Onrecht op een vredelevende doch duidelijke en krachtige wijze aanpakken. Niet meegaan in roddel en achterklap maar deze een halt toe roepen door je ervan te distantiëren.

Een samenleving waarin jij de verantwoordelijkheid neemt voor je eigen ontwikkeling door je natuurlijke talenten, te herkennen en te erkennen en deze te benutten.

Is het nu geen tijd dat wij omkeren en naar onszelf kijken en daar beginnen alvorens te wijzen naar de ander?

We kunnen Social media ook inzetten ons te helpen bij te dragen aan een betere wereld.

De keus ligt bij jou! Alleen bij jou!

Door Aisha Sohanpal

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: