Wanbeleid

Er zijn heel wat theorieën, definities en meningen over het begrip wanbeleid. Wan betekent gewoonweg slecht en wanbeleid: slecht beheer van iets. De meeste woorden met wan hebben een negatieve aanduiding of betekenis. Enkele voorbeelden: wanbegrip. wanbetaler, wanbedrijf, wandaad, wangedrag, wanklank, wanorde, wanhoop, wantoestand, vul maar verder in…

Als wij de huidige regeerders volgen, dan is er behoorlijk huis gehouden door tien jaren politieke mismanagement, slechte aanpak van zaken, slechte machtspolitiek,  nepotisme, verkeerd bestuur en vooral van wanbeheer; kortom er is een chaotische situatie gecreëerd over de hele linie!

Men heeft een totaal  beroofd en haast een onbestuurbaar land overgenomen.  Terwijl de ex-vicepresident  (A. Adhin) enerzijds het een en ander heeft ontkend en verbloemd, geeft anderzijds de ex-president (D.D. Bouterse) toe, dat er veel fouten zijn gemaakt (citaat: 5 aug. 2020). 

Wat wij thans ervaren, is dat de vorige regeerders zich door allerlei mooie verhalen en bochten wringen om het  gevoerde (wan) beleid goed te praten.  De tijd van de z.g. indianenverhalen is reeds achterhaald. 

De voornemens en de aangekondigde maatregelen door de regering moeten zonder aanzien des persoon worden toegepast. Niemand hoeft brodeloos gemaakt te worden, maar indien en waar nodig moet men niet schromen hard op te treden en conform de regel- en wetgeving te handelen.

Ten onrechte benoemingen op de valreep, gronduitgifte, onrechtmatig verdiende gelden, wurgcontracten en buitensporige rekeningen / declaraties; c.q. overfacturering moeten grondig worden onderzocht en teruggedraaid.

Kortom: alle misverstanden en wandaden dienen grondig onderzocht  te worden en wie zich schuldig heeft gemaakt aan frauduleuze handelingen of aan malversaties moeten niet ongestraft blijven.  De toegewezen gronden, waarbij men niet voldoet aan de cultivatie plicht, kunnen worden ingetrokken; daarvoor bestaan voldoende juridische gronden.

Het te voeren beleid moet zonder meer stroken met de gedane beloftes aan het kiezersvolk.( transparantie). Men moet niet  machtsdronken zijn en handelingen gaan plegen, die de voorgangers hebben gedaan. M.a.w.  Geen lood om oud ijzer. Besturen betekent trouwens vooruit kijken.

In mijn optie lijkt de sociale-, economische- en financiële situatie voorlopig uitzichtloos, maar door goed, eerlijk en transparant beleid met oprechte leiders, die met beide benen op de Surinaamse bodem staan, zullen we over enkele jaren weer zeker bovenop komen. 

Roy Harpal.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: