“Bouterse heeft land en volk ziek gemaakt”

“Het volk en het land zijn door het wanbeleid van de NDP in vele opzichten aan het verschrompelen geraakt. Onder andere het stadsbeeld van Paramaribo-Noord is een spiegelbeeld van het onbehoorlijk NDP-optreden. Het gebied is gedurende de achter ons liggende tien jaar misvormd naar beeld, gelijkenis en mentaliteit van de paarse partij. Bermen en onderhoudsstroken werden uitgegeven en bebouwd, wat leidde tot erbarmelijke stadsgezichten en het niet naar behoren kunnen onderhouden van kreken en andere lozingen. Het landschap werd aangetast en het milieu verpest”, luchtte een burger zijn hart.

Asociaal

“Het vernietigend NDP-beleid besmette het volk. Iedereen begon in navolging van de zogenaamde vader des vadersland, wet en regel met de voeten te betreden. Ingezeten hebben in Paramaribo-Noord er een gewoonte van gemaakt om moestuinen van tientallen meterslang over de hele breedte van het trottoir aan weerskanten van drukke wegen aan te leggen. Het zijn geen arme sloebers die de trottoirplantages aanleggen, maar ondernemers die aan het hoofd staan van miljoenenbedrijven. Van deze ondernemers zou meer sociaalbesef verwacht mogen worden.”

Overeenkomsten met het Coronavirus

“Zo ziet u, het slechte voorbeeld van Bouterse heeft kenmerken van het Coronavirus. Man, vrouw, jong, oud, geschoold, ongeschoold, arm, rijk, omgangsvormen, de gezondheid, geestelijk welzijn, de economie, kortom iedereen is op de één of andere manier aangetast geworden. Bouterse heeft land en volk ziek gemaakt.”

HD

Moestuinen op bermen dragen bij aan onveiligheid in het verkeer. Voetgangers worden gedwongen om gebruik te maken van de rijweg. Het overzicht op kruispunten wordt gehinderd.
De NDP heeft door gebrek aan toezichthouden, corrigerend optreden met gedoogbeleid, het willens en wetens overtreden van wetten en regels de ruimtelijke ordening schots en scheef geslagen. Er werd geen rekening gehouden met gemeenschappelijke belangen.
error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: