Actiecomité wil Landbouwcoöperatie Crepie tot ontwikkeling brengen

“Eerst zullen wij de puinhoop aanpakken”

Leden van de Landbouwcoöperatie Crepie( LCC), gebundeld in een actiecomité, doen een beroep op het demissionair bestuur om binnen 30 dagen een alv te houden met als agendapunt bestuursverkiezingen.

Radjoe Bhikharie, woordvoerder van het comité, zegt dat indien men het nalaat om de alv uit te schrijven, de leden dit dan zelf zullen beleggen en een nieuw bestuur zullen kiezen. Indien het demissionair bestuur weigert over te dragen, zullen de leden niet schromen om dit via een rechtszaak af te dwingen.

Volgens Bhikharie bestaat er nu geen bestuur, omdat vrijwel iedereen reeds overleden is. De penningmeester en secretaris, respectievelijk Fred Ramsingh en Rudie Esajas, vormen slechts het bestuur. In de afgelopen jaren zijn er nimmer bestuursverkiezingen gehouden. Verder stelt Bhikharie dat de organisatie dit tweetal opdraagt om onmiddellijk te stoppen met het uitvoeren van voorgenomen beheersdaden, omdat dit illegaal is.

Volgens Bhikharie gaat het hier om een grondgebied van ruim 110 hectaren achter Charlesburg. Dit project, die het doel had om tuinbouw en bouwkavels ter beschikking te stellen voor haar leden, is in de jaren 90 via de FAL geïnitieerd. “Echter, door wanbeleid, corruptie en machtsdronkenschap van opeenvolgend bestuur is het project in de afgelopen jaren in verval geraakt”, deelt de woordvoerder mee. Ook zijn veel leden onterecht hun percelen kwijtgeraakt, doordat de bestuurders op oneigenlijke manier percelen van leden hebben ingetrokken.

“Er zijn gelden opgehaald voor aanleg van infrastructuur en nutsvoorzieningen. Niets is gerealiseerd. Ook kan het bestuur de financiële middelen niet verantwoorden.”

Deze zaken hebben gemaakt dat het vertrouwen van de leden geschaad is. “De leden hebben na samenspraak met mij thans het volste vertrouwen in een toekomstig bestuur”, vertelt Bhikharie.

“Wij gaan met transparant en goed bestuur een halt toeroepen aan het verval en het project daadwerkelijk ontwikkelen volgens de bestemming. Er is reeds een haalbaar plan opgesteld om alvast de infrastructuur aan te pakken. Wij zullen zelf op zoek gaan naar financieringen en met transparantie hopen wij het vertrouwen te versterken. Wij gaan tot de laatste centen verantwoording afleggen. Die zekerheid bied ik de leden. Wij gaan de coöperatie tot bloei brengen in samenspraak met alle leden. Het ligt verder in de bedoeling om de agrarische productie op te starten. Maar allereerst zullen wij de puinhoop aanpakken”, aldus Bhikharie.

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: