Gemeente Kinderen van het Licht 25 jaar

De Christelijke kerk “Kinderen van het Licht” heeft op 1 juli jongstleden haar 25stelevensjaar beleefd. Vanaf haar ontstaan heeft Dagblad Suriname verslag gedaan van handelingen en werken van deze Volle Evangelie Gemeente in de maatschappelijke sector. Gedurende de jaren heen werd opgemerkt dat er niet wordt gecollecteerd tijdens lof-, gebed-, bidstond en andere diensten

Levensvreugde bewerkstelligen

“Kerkgangers worden hier niet geplukt. Wij zijn dienstbaar. Wij trekken ons aan elkaar op. Door met de Heer als leidsman volgens het Christelijk geloof samen te werken, kunnen welzijn en levensvreugde bewerkstelligd worden”, praatte een lid van de gemeente zich goed.

Stichting De Stem

Geestelijke leider Carlo Landsdorf: “Wij stellen ons dienstbaar op. Daarom heeft de Gemeente Kinderen van het Licht een sociale zuil, die werkt onder de naam Stichting De Stem. Dit, om de noden in de samenleving tegen te gaan. Onder andere de opvang van drugverslaafden ontwikkelde zich bij ons tot maatschappelijk ondernemerschap op wetenschappelijk niveau.”

Drugsverslaving staat niet op zichzelf

“Ervaring opgedaan tijdens het resocialiseren van drugsverslaafden leert ons dat drugsverslaving niet op zichzelf staat. Het is verweven met andere vraagstukken, die de gemeenschap in een greep houden. Er zijn tal van factoren die de mensen in een situatie doen belanden waar zij hulp nodig hebben om uit de problemen te komen.”

Integrale aanpak

“Het verval in de samenleving moet integraal aangepakt worden. School, werkloosheid, verslaving, armoede, huiselijk geweld, criminaliteit en andere negatieve factoren moeten van alle kanten gelijktijdig aangepakt worden om de noden van de gemeenschap tegen te gaan. Bij ons komt dat tot uiting door samen met de cliënt te werken aan een structurele oplossing. De onder behandeling zijnde personen worden geholpen hun situatie te analyseren, haalbare doelen te formuleren, plannen van aanpak te maken en die uit te voeren.”

Dienstverlener en cliënt

“Wij werken samen met de cliënt aan een op maat gesneden structurele oplossing. Stichting de Stem is er voor man en vrouw, jong en oud, familie, dader, slachtoffer en omstander. Jongeren krijgen bijzondere aandacht. Jongeren zijn nog relatief goed te vormen en het is belangrijk te zoeken naar mogelijkheden om hun risicogedrag om te vormen in positief handelen. Zij worden bereikt door het pastoraal, jeugd- en jongerenwerk en worden aangeboden door overheidsinstanties en instellingen.”

Nationale samenwerking

“De stichting zet zich in samenwerking met overheidsinstanties, instellingen, gelijkgerichte organisaties en individuen in om kwetsbare groepen te ondersteunen. De hulp wordt gevraagd of ongevraagd aangeboden in de leefomgeving van de betreffende persoon. Het programma biedt elke verslaafde deskundige begeleiding aan, om van de verslaving af te komen en te rehabiliteren, zodat zij weer waardig kunnen deelnemen aan de maatschappij. De patiënten worden behandeld, begeleid, gevormd, geschoold en getraind in sociale vaardigheden. Ze leren op eigen benen te staan.”

Passen en meten

“Stichting De Stem is met passen en meten bezig de zaak draaiende te houden. Dat is al geruime tijd zo. Er wordt aan tientallen verslaafden en andere personen en families die door nood zijn getroffen opvang, begeleiding, behandeling en werkverschaffing ter beschikking gesteld. Daarnaast komen er dagelijks cliënten over de vloer voor hulp. Het is een hele opgaaf om door passen en meten te blijven rollen. Wij zien ons werk als een opdracht van God en doen het ook met die instelling. Wij zien het als onze taak om de overheid te wijzen op haar verantwoordelijkheid om zich te ontfermen over zwakken en armen in de gemeenschap.”

Samenwerken

“De ministeries van Onderwijs en Volksontwikkeling, Wetenschap en Cultuur,  Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Justitie en Politie, het uitvoerend bureau van de Nationale Anti–Drugsraad en andere instellingen, organisaties en personen werken samen en zijn partners. Gedurende haar 26ste jaar van het bestaan van Stichting De Stem zal met deze gelijkgerichte lichamen samengewerkt worden om zwervers, dak- en thuislozen van de straat te halen, op te vangen en te begeleiden. Wij rekenen bij deze doelstelling niet alleen op de genade van de Heer, de overheid en alle zichzelf respecterende landgenoten zullen daartoe moeten bijdragen.”

HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: