Rust en kalmte bewaren

Over ongeveer een dag zullen de volwassenen onder u naar de stembus kunnen gaan om uw stem uit te brengen. We moedigen u aan om uw burgerplicht wel te vervullen en de speciale regels die nu gelden, in acht te nemen. De social distancing regels moeten in acht genomen worden en ook de samenscholingsregels blijven van kracht. Kiezers zullen dus 5 voor 12 niet van dichtbij benaderd kunnen worden op weg naar het stemlokaal door werkers van de partijen om de kiezers te vragen voor hun partij te stemmen. Mensen zullen niet benaderd kunnen worden, mensen zullen niet op elkaar kunnen zitten. Het zal bij de stemlokalen niet zo druk zijn. In de avond van 25 mei, wanneer de avondklok die dag niet zal gelden en de stemlokalen zullen zijn gesloten, zult u via de tv de resultaten opvolgen. De grote politieke partijen zullen centraal de gegevens van de vele stembureaus per ressort en per kiesdistrict volgen om het resultaat informeel al te berekenen. Een deel van die informatie kan doorsijpelen naar de media. De avond kan traditiegetrouw op 25 op 26 mei lang gaan duren. Naar het werk gaan, zal moeilijk worden. Wanneer we op 26 mei opstaan zal u de dag ervoor al uw stem hebben uitgebracht. In de loop van de afgelopen avond zal het waarschijnlijk een beetje duidelijk geworden zijn in welke richting de resultaten uitgaan. Maar laten wij u vandaag zeggen dat er geen toverstok naar ons weten bestaat om de problemen waarmee we zitten, binnen enkele maanden nadat een nieuwe regering in augustus 2020 aantreedt, op te lossen. Er zijn partijen geweest die de indruk wekken alsof ze onmiddellijk het probleem in Suriname kunnen oplossen. Maar er zijn ook partijen geweest, en dat zijn de meer ervaren partijen die regeerverantwoordelijkheid verwachten, die hebben aangegeven dat de komende eerste jaren bij een nieuw bewind, zware jaren zullen worden. Er zullen bezuinigingen worden doorgevoerd, waardoor onze staatsconsumptie omlaag wordt gebracht. Het begrotingstekort moet omgezet worden in een begrotingsoverschot. Hebben we ooit periodes gehad met een begrotingsoverschot? Het antwoord is ‘ja’. Dat was in de periode 2000-2010 onder minister Humphrey Hildenberg. Toen begonnen we het jaar met een klein begrotingstekort puur volgens de goedgekeurde begroting. Door een realisatie van minder dan 100% ontstond een vermindering van de uitgaven vergeleken met wat geraamd was. Zo werd dan zeer regelmatig geconstateerd bij een terugblik dat in het afgelopen jaar niet een tekort was gerealiseerd, maar een overschot. Er werd dan gesproken over besparingen, een woord dat sinds het begin van de huidige regering in 2010 en zeker na het ontslag van de econoom minister Wonny Boedhoe niet meer is gehoord. Het is een grote zonde geweest dat de huidige regering de minister Boedhoe, die goed bij de les was en het goede financiële beleid wilde voortzetten, vroegtijdig heeft ontslagen. Het bleek de inleiding te zijn van de vernietiging van het financiële en monetaire huishouding die erna volgde en met zegen van de NDP-coalitie in de DNA werd voortgezet. De juiste woorden die de strenge minister Boedhoe gebruikte, waren een doorn in het oog van de mensen op de schoot van de pres die wilden graaien in de honingpot. We noemen als voorbeeld de collega van Boedhoe, excellentie Ramon Abrahams onder andere.

De pijn in uw portemonnee, de bodem in uw portemonnee die zo snel zichtbaar wordt na het einde van de maand, zal niet zo snel overwaaien. In uw land is flink huis gehouden, u weet het, wij weten het, maar wij hebben de ontwikkelingen niet kunnen stoppen. We hebben ernaar gekeken en we hebben het min of meer over ons heen laten komen.  De periode heeft wel enkele rasechte activisten opgeleverd, waarvan we slechts 3 noemen: Curtis Hofwijks, Maisha Neus en Stephano ‘Pakitow’ Biervliet. Het zijn jonge personen die veel jonge mensen op de been hebben kunnen brengen, met een zeer primitieve organisatie en een nul-budget. Geen enkele periode in onze geschiedenis na 1987 heeft zoveel individuele activisten geproduceerd dan de periode 2010-2020. Deze 3 activisten, die ondersteund werden door andere nieuwe activisten, hebben ook op de lijst gestaan van nieuwe partijen. De komende dagen wordt het duidelijk of ze in DNA zijn beland. Ze zijn alle drie enthousiast maar hebben minder ervaring met de onvermijdelijke ‘bureaucratie’ en het staatsbestel in Suriname. Daarom vonden we dat ze een ‘radicale’ vleugel hadden kunnen zijn in een grotere partij met meer garanties voor zetelwinst. De komende dagen worden spannend. We volgen samen met u wat u ervan heeft gebakken.   

Er kunnen geen bijeenkomsten worden gehouden, vandaar dat de drukte op straat is. Van de straat uit proberen alle partijen met populaire muziek en speciale partijliederen om de kiezer uit te lokken. De mensen die elke dag op straat zijn geweest, die hebben 1 ding wel ontdekt: de kiezers hebben niet massaal verschillende partijprogramma’s en uittreksels daarvan uitgereikt gekregen. Er zijn massaal pamfletten uitgedeeld door de verschillende DNA-kandidaten, mens stond langs de straat. Maar de achterkant van de pamfletten was pijnlijk blanco. Met enkele uitzonderingen verwachten alle partijen dat de kiezer gaat kiezen niet op basis van een programma en issues (dus met gezond verstand en met het hoofd) maar op basis van names and faces (dus emotioneel en met het hart). En daarom zeggen we dat de komende regeerperiode een heel moeilijke wordt. De kwaliteit van de politiekvoering was op een enkele uitzondering na zeer laag. De politici hebben veel reclame gemaakt, maar de zaak niet serieus genomen en de kiezer niet als zodanig proberen te charmeren met inhoud. Er was veel barbari en veel hol geschreeuw. Er zijn ook veel nietsnutters, blootsoldaten en blootvoeters onder de DNA-kandidaten. Het DNA-lidmaatschap schijnt een lotto te zijn geworden. Iedereen die durf heeft, waagt een poging. Dat nemen we de politieke partijen wel kwalijk, omdat er wel degelijk kader in het land aanwezig is. Het resultaat is een DNA waarvan de leden de lasten die het ambt met zich meebrengen niet eens kunnen overzien, laat staan het dragen. Hoe zwakker een DNA, hoe eerder die een verlengstuk en handlanger is van de regering.

We roepen de kiezers op om het hoofd koel te blijven houden.      

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: