Voetvolk is door gewenning aan illegaliteit en oneerlijkheid de kluts kwijt in kwestie valutawet

Het verhaal van de valutawet en de houding van de man van de straat is niet meer te volgen. Geeft aan wat het denkniveau en integriteit is van de bevolking van Suriname zelf. De valutawet is naar verluidt ooit geconcipieerd door het NF maar men wilde waarschijnlijk de kapitalisten uit de eigen gelederen niet aan te pakken. De wet was daarom nooit behandeld in DNA. De valutawet is nu wel behandeld, goedgekeurd en afgekondigd. In het kort verbood deze wet het volgende: het speculeren met valuta is verboden, geld wisselen is niet toegestaan aan mensen die daarvoor geen vergunning hebben, valuta voor speculatie kan in beslag worden genomen, cambio’s en commerciële banken mogen valuta opkopen maar niet verkopen (alleen aan de CBvS), zaken worden alleen gedaan in SRD (niet in dollars en euro’s), personen mogen niet sparen in valuta, valuta kopen is alleen toegestaan als het noodzakelijk is (zoals bij het reizen) en de koers wordt uitsluitend bepaald voor de CBvS en niet door de cambio’s. Ook moest alle business lokaal in SRD zijn overeengekomen en aangeboden. Als eerste sprongen de cambio’s en de banken op en daarna de handelaren. Minder nadenkend en onbewust (om het d-woord te vermijden) in deze zijn de kleine mensen die de bus pakken en loontrekkers zijn.  Dat cambio’s, banken en handelaren protesteren tegen het niet kunnen opdrijven van de koers, het niet kunnen speculeren, het geen winst kunnen maken met grote koersverschillen, het niet naar eigen inzicht een dollarkoers kunnen bepalen en het niet kunnen omzetten van de verdiensten in SRD naar dollars en euro’s, kunnen we aanvoelen. De chaos is goed voor hun, zij worden er rijker van. Zo zie je dat de dollar nu omhoog gaat en prijzen in de winkels omhoog zijn gegaan. Goederen die hier geproduceerd worden, zijn duurder geworden. Zo zie je dat de prijs van met buitenlandse input gemaakte kippenvoer omhoog is geschoten, waarschijnlijk door de koers. De prijs van kip is opeens omhoog geschoten met ca 25%. Het vrijelijk kunnen spelen met de koers werkt direct in het nadeel van de gewone man van de straat. Maar deze gewone man van de straat heeft flink kritiek gehad op de valutawet. Men heeft partij gekozen door de groep cambiohouders, handelaren etc. die geen rekening houden en niets te maken hebben met het wel en wee van de man van de straat. Men heeft een handje geholpen door de eigen positie steeds zwakker te maken. De valutawet is aangenomen en afgekondigd. Er was protest van de business en ook het gewone voetvolk. DNA-leden hebben flinke kos-kosi gehad om de valutawet te verdedigen. Van de regering (Financiën en Juspol) was al voorspeld dat ze hun best niet zouden doen om de wet na te leven met bijvoorbeeld sancties en betaalde tipgevers. Die voorspelling is uitgekomen. De regering laat de DNA de wet maken en laat de DNA, in politiek opzicht, al vrij vroeg na de aanname en goedkeuring, in de steek. De president kondigde nadat hij de wet had afgekondigd, aan dat voor bepaalde importen een bepaalde hogere koers zou worden gehanteerd. Op gegeven moment, toen de cambio’s, de banken, de handel etc. zagen dat op de naleving van de wet geen controle werd uitgeoefend en dat de Centrale Bank niets zei, hebben ze de wet ter zijde gelegd. De ‘wissele mamie, wissele pappie’ jongens zijn doorgegaan en met meer verve. Het wisselen van geld en het aanbieden van diensten geschiedde op facebook. Bedrijven die gewend waren om hun zaken in dollars te doen, allang in strijd met de wet, hebben hun goederen in SRD gezet maar met een heel hoge koers. De prijscontroles in Suriname is soep met balletjes door twee zaken: de ambtenaren zijn niet integer en waar men optreedt en boetes uitdeelt, rennen de ondernemers naar de mensen rondom de pres. Maatregelen moeten worden teruggedraaid en dat leidt tot schaamte en demotivatie. We hebben eerder geschreven dat op gegeven moment bijna 4-5 koersen waren ontstaan. Nu is er weer een complete chaos. Voor het eerst in de achter ons liggende 25 jaren heeft de rechter de werking van een wet geschorst. De vraag rijst uiteraard of dat de competentie is van de rechterlijke macht (zittende magistratuur), omdat daarmee de rechter op de stoel is gaan zitten van de wetgevende macht. De rechterlijke macht in haar functioneren geheel los van de andere twee machten waar er een zekere verwevenheid is maar ook een scheiding. Intussen hebben we weer een parallelkoers die naar verluidt dicht bij de 20 zou zijn. De prijzen gaan omhoog en nu begint het volk weer te klagen. Dus het volk wil de valutawet (ordening van het valutagebeuren) niet, maar het volk wil ook geen chaos. Het volk wil lage winkelprijzen (dus een lage koers), maar tegelijk wil men een hoge koers voor de euro’s die men uit Holland krijgt. Dan wisselt men deze euro’s niet bij de cambio of de bank, maar bij de illegale wisselaars. Dus het volk is de kluts kwijt en weet niet waarmee men precies bezig is. Men wil tovermaatregelen die niet bestaan. Voor het volk is dus in deze geheel terecht van toepassing: elk volk verdient de leiders en de welvaart die het verdient. Of men zou ook kunnen zeggen: kisi eng mooi.       

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: