Uw dag

Gisteren hebben de kiesgerechtigden in Suriname hun stem uitgebracht. Het was hun dag, we hopen dat ze de dag hebben gegrepen en hun slag hebben geslagen. Kiezen is belangrijk in Suriname, omdat de politiek belangrijk is. De politiek wordt gevormd door politieke partijen, leiders, structuren en de kiezers. De politieke partijen die als winnaar uit de bus komen of in staat zijn om een regering te vormen, zullen de regering uitmaken. Ze zullen ook in de DNA gaan zitten om de regering te controleren. Die controle is over het algemeen slecht. De regering is voor iedereen belangrijk, omdat zij bepaalt hoe het leven zal zijn in het land. Zij bepaalt of uw materiele leven (werken/ondernemen, sparen, investeren, consumeren, studeren) gemakkelijk wordt of moeilijk. Zij bepaalt met haar beleid of wij een consumptie- of productiemaatschappij worden. Zij bepaalt of wij een stabiele koers hebben. Zij bepaalt dat iedereen zich in Suriname aan de wet houdt. Zij bepaalt of er door de Staat wordt gespaard, of de munt stabiel is en dat er niet gegraaid wordt in de staatskas. Zij bepaalt hoe er gezorgd wordt voor de kwetsbare groepen: de kinderen, de schoolgaanden, de ouderen, de zieken en de mensen met een beperking. Zij bepaalt dat er een lage werkloosheid is en dat mensen zin hebben om te werken. De verkiezingen zijn dus belangrijk voor uw materiele leven.

De indruk van de verkiezingen is dat het behoorlijk vredig aan is toegegaan. Er was wel enige spanning tussen de NDP en de VHP te bemerken, waar de NDP-propagandisten toch wel hier en daar openlijk etnische uitspraken hebben gedaan. De VHP-propagandisten hebben ook soortgelijke opvattingen die ook diep ingebakken liggen, maar die waren minder vocaal en minder provocerend. De Idos-peilingen hebben enkele dagen voor de verkiezingen een behoorlijke deining gebracht vooral onder de gelederen van de NDP en de aanhangselpartijen de HVB en de BEP. De Idos-peilingen zitten traditiegetrouw niet ver naast de daadwerkelijke resultaten van de verkiezingen. De peilingen wijzen uit dat de NDP een behoorlijk zetelverlies zal meemaken. Er zal erosie plaatsvinden, de partij wordt gedecimeerd, maar niet compleet weggevaagd. De NDP kan volgens de peilingen komen te liggen in de buurt van 16-18 zetels. Daarmee blijft het de grootste partij op individuele basis bekeken. Er zijn DNA-leden vanuit de VHP, NPS en PL die uitdrukkelijk hebben aangegeven dat ze onder geen enkel beding zullen samenwerken met de NDP, soms zegt met ‘niet onder deze leiding’. Er zijn ook twee partijen die hebben gezegd dat zonder hun de regering niet zal kunnen worden geformeerd: de PL en de Abop. Dat is dus dan weer een tegenstrijdige verklaring, want daaruit blijkt dat men bereid is links of rechts te gaan. Ook is gezegd dat waar de Abop gaat, ook de PL gaat en omgekeerd. Dus het lijkt alsof men een voorbehoud maakt om wijzend naar de ander naar een richting te bewegen.

Opvallend is dat de bijstandspolitiedienst niet op alle stembureaus aanwezig was. De politie was er dan wel, maar de politie bleef zitten zonder de kiezers te wijzen op de social distance regel. Op veel stemlocaties hebben de kiezers zich niet gehouden aan de social distance regel. De mensen stonden in lange rijen dicht op elkaar. Politiemannen vonden dat het stembuspersoneel de social distance regel moesten controleren. In de stemlokalen zat het stembuspersoneel meestal heel dicht op/naast elkaar. Opmerkelijk was ook dat bepaalde personen in de trui van bijvoorbeeld de NDP gestoken waren maar met het specimen-stembiljet andere partijen hebben aanbevolen aan de kiezers om te stemmen. Het is de laatste dagen extra gebleken dat de burgerij behoorlijk ontevreden is met de armoede waarin ze terecht is gekomen. De lonen zijn minder waard, ook de hogere lonen, laat staan de lagere lonen. De armoede is nijpend geworden en veel mensen zijn boos. De boosdoener is de regering van Suriname. Er zijn mensen in de regeringspartij waarvan steeds wordt gezegd dat ze hebben gestolen. Een NDP’er zelf heeft een aantal namen genoemd in een zaak: Abrahams, Mahespalsing, Mangaldeen, Algoe en de gebroeders Lackin. De Idos-peiling ziet er dus niet goed uit voor de NDP. De grootste oorzaken: slecht bestuur, stuurloze regering, bevorderen van bandeloos gedrag (stratimang model), graaien in de pot, corruptie, het overboord gooien van de economie en de economische wetmatigheden, bar slecht monetair beleid en crimineel slecht financieel beleid en bescherming van corruptelingen en criminelen.

In de afgelopen periode vanaf 1987 is er nooit zoveel wantrouwen tegen de organisator van de verkiezingen (lees: regering/Biza) geweest dan nu. Er zijn zelfs organisaties in het land zoals VSB geweest die hun eigen waarnemers hadden op de verschillende stembureaus. Dat is ongekend in de geschiedenis van Suriname, extra waarnemers. Opmerkelijk is dat er veel onregelmatigheden zich hebben plaatsgevonden. Zo waren er verkeerde stembiljetten voor de rr die in verkeerde ressorten soms in heel andere districten zijn beland. Ook zijn er specimenbiljetten waarop men heeft gestemd. Verder is het opvallend dat door de NDP mensen zijn gebracht naar bijvoorbeeld Coronie om te stemmen, terwijl niemand van het ressort woonachtig de mensen kent. En in de kleine Coroniaanse gemeenschappen kennen de mensen elkaar allemaal. Mensen die op verkeerde stembiljetten hebben gekleurd, werden teruggeroepen maar de mensen waren allang weg. Een aantal burgers zullen dus op de rr hebben gestemd maar die biljetten zullen ongeldig worden verklaard, omdat het buiten hun schuld om is gebeurd met verkeerde stembiljetten. De verkiezingen zijn ook getypeerd als te zijn chaotisch, door de slechte organisatie. In onze editie van morgen zal het resultaat van de verkiezingen worden besproken omdat het dan min of meer bekend zal zijn. Wat dan kan beginnen is een koehandel van ‘zo heb je me niet’ a la 1996.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: