Misiekaba over acties VSB, Asfa, SBV en Survam: ‘Je wilt chanteren #DOEWET!’

Andre Misiekaba, ondervoorzitter van de Nationale Democratische Partij (NDP) tevens minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, snapt nog steeds niet waarom de VSB, Asfa, SBV en Survam zo een commotie maken rondom de omstreden Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren. Al enkele dagen daagt de politicus deze organisaties middels zijn facebookpagina’s uit om concreet het bezwaar in deze wet aan te geven.  “Je wilt de banken sluiten #DOEWET. De coalitie neemt ’t op voor ’t volk en je wilt chanteren #DOEWET!”, was zijn eerste reactie kort nadat de particuliere banken besloten om de deuren te sluiten. Het was Misiekaba die op 21 maart 2015 in De Nationale Assemblee nog opmerkte dat een dollarkoers van SRD 5 niet te dragen zou zijn door het volk. De formele dollarkoers is nu SRD 7,52, maar de werkelijke koers op straat is boven de SRD 10. De NDP’er voert op zijn facebookpagina aan dat hij al de opvattingen van de verschillende belangengroepen heeft doorgenomen en constateert ‘dat zij niet verder zijn gekomen dan hele algemene en vage opwellingen’. Ook uit de verklaringen van  deze organisaties heeft hij niet kunnen uitmaken wat concreet te bezwaren zijn. Vandaar dat hij ook voorstander was van het bekrachtigen en afkondigen van deze wet, zoals president Desi Bouterse dat ondertussen ook heeft gedaan.

Sommigen hebben woekerwinsten gemaakt over ruggen van burgers

Soms neigen die opwellingen volgens hem naar bedreigingen, zoals ‘we gaan de banken sluiten en we gaan staken of we gaan niet meewerken’. “Deze werkwijze is ons niet onbekend, integendeel. De groepen die we hebben gehoord, hebben grote belangen in de valutasector. Sommige van hun hebben enorme (woeker)winsten gemaakt over de ruggen van de burgers. Of denkt men dat we dat niet weten? Sommige van deze belangengroepen hebben nooit willen meewerken aan ordening van de valutasector. Ze waanden zich ongrijpbaar. Ik lees gelukkig dat ze nu serieus bereid zijn in dialoog te treden met de regering en DNA. Bij deze is de hamvraag, welke regering de prijs- en koersopdrijving zoals ze zich manifesteren zou toelaten? Het antwoord is duidelijk, geen enkele regering!”, schrijft Misiekaba verder.

‘Ik erken dat deze wet alleen geen oplossing biedt’

De bewindsman vindt dat algemene oproepen en bedreigingen daarom geen indruk op hem maken. Aan de VSB, SBV, Survam en alle anderen die bezwaren hebben, verzoekt hij om het bezwaar concreet aan te geven. “Ik erken dat de regering missers heeft gehad. Ik erken ook dat ons financieel economisch systeem nog tal van zwaktes kent. Voorts erken ik dat deze wet alleen geen oplossing biedt. Toch kan de anarchie die er thans heerst niet toegeschreven worden aan de vorengenoemde minpunten. Overheidsingrijpen was dus noodzakelijk! Ik vraag daarom aan de opponenten van de wet, welke artikelen precies het probleem vormen. Kunnen die artikelen herschreven worden? Wat moet die nieuwe formulering precies zijn? Of kan er worden aangegeven wat er in de wet ontbreekt. Ik kijk vol belangstelling uit”, stelt hij.

‘Niet eenieder heeft kritiek geleverd’

Een deel van de groep die nu klaagt, heeft volgens de NDP’er geen gebruik willen maken van de gelegenheid die ze van DNA kregen om commentaar te leveren op de wet. Het bezwaar van zij, die volgens Misiekaba wel commentaar leverden, als zou DNA op gegeven moment een andere wet in behandeling hebben genomen, is voor zij die weten hoe een wet procedureel tot stand komt, niet gegrond. Zo weten de al dan niet bezorgde burgers, (kleine) ondernemers en anderen, die op sommige punten verduidelijking behoeven, volgens hem dat de chaos die er op de valutamarkt heerste, gecreëerd en in stand werd gehouden door belangengroepen die het volksbelang niet voor ogen hadden/hebben. “Zij beseffen ook dat de misdadige wijze hoe de koers naar boven werd gestuwd, waarbij duizenden huishoudens letterlijk en figuurlijk kapotgingen, alleen partijpolitieke motieven kon hebben. Zij juichen de wet toe en hebben daarom slechts verduidelijkende vragen gesteld”, aldus Misiekaba, die vindt dat DNA elke wet mag maken.

‘In troebel water is het namelijk goed valuta-vissen’

De president heeft volgens Misiekaba in de achter ons liggende periode keer op keer overleg gepleegd met de actoren die direct belang hebben in de valutasector, met name de bankiers en de cambiohouders. Alhoewel beide actoren steeds stelden dat ze willen helpen aan de ordening, kwam die maar niet. “In troebel water is het namelijk goed ‘valuta-vissen’. De politiek heeft een verantwoordelijkheid om de gemeenschap te beschermen en heeft dus gehandeld. A fa deng wan’ eng, a so deng o kis’ eng”, aldus Misiekaba.

‘Als de bezwaren gegrond zijn, zullen DNA en regering zich erover buigen’
De opposanten van de wet kunnen volgens Misiekaba hun bezwaren concreet voorleggen aan de regering  en het parlement. “Als de bezwaren gegrond zijn, zullen DNA en regering zich over buigen en eventueel komen tot aanscherping van de wet, en aanvullende maatregelen, zoals importbeperking (van niet essentiële goederen), ordehandhaving op het prijzenfront enz. ter hand nemen”, aldus Misiekaba. De SBV, Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, de Associatie van Surinaamse Fabrikanten en de Vereniging van Assurantie Maatschappijen hebben ondertussen woensdag een lang en breedvoerig gesprek gevoerd met assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons en vicevoorzitter Melvin Bouva. Er zijn afspraken gemaakt voor het nader aanpassen van de wet met de werkgroep van De Nationale Assemblee. Vandaag is er een gesprek met de Centrale Bank van Suriname over de bezwaren in de ‘valutawet’. 

FR

error: Kopiëren mag niet!