Voorbereidingsmaatregelen Coronavirus (Covid-19) in volle gang

Het 2019 Novel Coronavirus (2019nCoV), de nu geheten Covid-19 en voor het eerst waargenomen in China, maakt deel uit van een grote familie van Coronavirussen, waarvan bekend is dat deze ziekten veroorzaken, variërend van verkoudheid tot meer ernstige kwalen. Het ministerie van Volksgezondheid zegt in zijn verklaring dat er sinds de uitbraak een aantal mens tot mens overdrachten zijn geweest in het buitenland. Het aantal besmettingen en sterftegevallen lopen ondertussen op, maar in Suriname hebben we tot nu toe geen geregistreerde gevallen met dit virus. De Surinaamse autoriteiten hebben diverse voorbereidingsmaatregelen getroffen.

Het National Public Health Response Team is samengesteld door ministerie van Volksgezondheid en een focalpoint van de Pan American Health Organization (Paho), onder leiding van de directeur van Volksgezondheid, om Suriname voor te bereiden. Dit team heeft vanaf januari 2020 meerdere bijeenkomsten per week gehouden, met als doel een nationaal responsplan te ontwikkelen om de risico’s bij de invoer en verspreiding van Covid-19 te beperken, epidemiologische surveillance voor vroegtijdige opsporing te verbeteren en de paraatheid in de gezondheidssector te verhogen.

Het National Public Health Response Team heeft standaard operationele procedures (SOPs) ontwikkeld om stapsgewijs het proces vast te leggen voor directe betrokkenen en actoren, waarbij verschillende scenario’s zijn uitgewerkt voor de detectie van mogelijke gevallen. Om deze dynamische SOP te voltooien, werden verschillende entiteiten geraadpleegd voor het voltooien van SOPs voor de diagnostiek, het klinisch management, de infectiepreventie- en controlemaatregelen en het beheer van quarantaine en isolatie. De SOP geeft ook een duidelijk overzicht van aangewezen locaties (ICU, quarantaine en isolatie) en beschrijft de rol van nationale autoriteiten en private actoren in het geval van introductie van Covid-19 in Suriname.

Isolatie locaties
Voor quarantaine en isolatie zijn diverse locaties in kaart gebracht en technische deskundigen zijn nu aan het evalueren. De Paho/WHO heeft technische ondersteuning gegeven bij het formuleren van de verschillende protocollen, die door de lokale autoriteiten worden gebruikt.

Eerste laboratorium in het Caribisch gebied

Met de steun van Paho werd het Centraal Medisch Laboratorium het eerste laboratorium in het Caraïbisch gebied dat reagentia en training (op 4 en 5 februari) kreeg voor detectie van het 2019nCoV. Het lab is nu uitgerust om op 2019nCoV te screenen en zo Covid-19 te bevestigen.

Beschermingsmiddelen

Het team heeft verder de behoefte aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE), andere materialen en benodigdheden voor de ziekenhuizen, de Regionale Gezondheidsdiensten (RGD), de geïdentificeerde quarantaine- en isolatiefaciliteiten geëvalueerd voor het geval een Covid-19 introductie of uitbraak in Suriname zich voordoet. Er worden momenteel inspanningen gepleegd om voldoende voorraden aan te schaffen.


Ondersteuning Paho en maatregelen

Paho ondersteunt het ministerie bij de ontwikkeling van voorlichtingsmateriaal om het grote publiek en personen die het land binnenkomen, te informeren over preventieve handelingen om de verspreiding van griepachtige virussen te voorkomen. Vanuit het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) worden de opvanginstellingen van kwetsbare groepen (kinderen, ouderen, mensen met een beperking) een cursus in handhygiëne verzorgd. Tevens wordt er informatie verspreid via de Facebookpagina van het BOG. Het ministerie heeft ook via de media feitelijke informatie omtrent de Covid-19 verstrekt, waarbij ook valse berichtgevingen zijn weersproken. Informatie en trainingen zijn verzorgd aan meer dan 40 artsen, medewerkers van de RGD, airportmanagement, immigratie, Port Health-BOG en de Maritieme Autoriteit (MAS). De medewerkers zijn ook opgeleid in het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE). Inmiddels is een interministeriële commissie ingesteld, die zich ook buigt over deze kwestie.

Controles op de luchthaven en de haven

De IHR-coördinator van het ministerie van Volksgezondheid zegt dat er via een paspoortensysteem mensen uit bijvoorbeeld China worden gecontroleerd. “Via een paspoorten informatiesysteem worden er lijsten met namen doorgegeven, zodat de autoriteiten in Suriname op de hoogte zijn wie het land binnenkomt. De mensen worden door de Immigratiedienst naar de Port Health Office gebracht, waar er een screening plaatsvindt. De lichaamstemperatuur wordt gecontroleerd. Hierna krijgen de reizigers een kaart die zij moeten bijhouden. Om de 2 dagen worden de mensen gedurende 14 dagen gebeld voor controle door de afdeling Epidemiologie van het BOG. Gevraagd wordt naar de gezondheidstoestand van de betrokkenen, tegelijk ontvangen zij ook instructies indien men zich ziek voelen. De hotline 178 is hiervoor speciaal opengesteld. Via protocol wordt verder gewerkt. Een van de zaken is dat in genoemde gevallen de vermoedelijk besmette personen per ambulance thuis worden opgehaald om te voorkomen dat andere personen besmet raken. Deze werkwijze is ook van toepassing op de haven en het vliegveld te Zorg en Hoop, laat de IHR-coördinator weten.
 

Oplettend zijn

Tot slot vraagt het ministerie van Volksgezondheid eenieder om oplettend te zijn. “Enkele preventieve maatregelen die u zelf kunt treffen, zijn: vaak handen wassen, contact vermijden met personen die griepachtige symptomen vertonen, alsook zieke veestapels en wilde dieren. Bij het hoesten en niezen liever wegwerptissues te gebruiken en deze gelijk in de afvalbak wegdoen. Indien er sprake is van koorts, kortademigheid, hoest en andere longproblemen of in het geval recentelijk risicogebieden zijn bezocht, meldt u zich gelijk aan bij de huisarts of te bellen naar de hotline van het BOG op 178”, laat het ministerie van Volksgezondheid weten.

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: