VSW juicht voornemens minister Tsang toe om kansspelen in supermarkten uit te bannen

In Suriname is de supermarkt uitgegroeid tot een minicasino, doordat er behalve huishoudelijke benodigdheden ook allerlei vormen van kansspelen te halen valt. Voor menigeen is dit zorgwekkend, daar het kansspel geen positieve impact heeft op jongeren. Zo wordt dat met criminaliteit en de hangjongerenproblematiek geassocieerd. Tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee (DNA) op 14 mei 2019 heeft Stephen Tsang, minister van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T), de ernst van deze situatie benadrukt. Hij deelde mee dat hij het gokken uit de winkels wil uitbannen. Daartoe is HI&T tezamen met het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) bezig om de vergunningsvoorwaarden van de winkeliers aan te passen.
De Vereniging van Surinaamse Winkeliers (VSW) is zeer ingenomen met het voornemen van de minister om de verkooppunten van kansspelen te ordenen. Alhoewel een verbod op kansspelen in supermarkten inkomstenderving betekent voor de winkeliers, staat VSW desalniettemin hierachter. Raymond Hasnoe, voorzitter van VSW, licht in gesprek met Dagblad Suriname toe dat de winkeliers zelf ook inzien dat er veel meer nadelen dan voordelen knaagt aan kansspelen. Uit veiligheids- en sociaalmaatschappelijke overwegingen ziet VSW graag dat het voornemen van de minister spoedig in daden wordt omgezet. “Vrijwel overal zijn de kansspelen te vinden. En juist daarom is de ordening en monitoring hiervan heel erg wenselijk”, stelt Hasnoe.
Hij voert aan dat het ‘minicasino’ ontstaan is door de economische gesteldheid van Suriname. Met het aanbieden van de diverse kansspelen leverde het de winkeliers een extraatje op waarmee ze de eindjes aan elkaar konden knopen. Dit, alhoewel in de vergunningsvoorwaarden van hen reeds is opgenomen dat virtueelspelen verboden is in winkels. Hasnoe vindt het daardoor merkwaardig dat het ‘minicasino’ al geruime tijd stand heeft kunnen houden. “Wij willen niet alleen dat er gekeken wordt naar hazardspelen. Wij willen het liefst dat die hele sector geëvalueerd en geordend wordt.” Hasnoe attendeert dat er voor het uitbannen van gokken in de supermarkten er geen aparte wet of een wijziging van de vergunningsvoorwaarden hoeft plaats te vinden. “Nu al is het zo dat kansspelen voor alle categorieën winkels verboden is. Er moet alleen gewerkt worden aan de ordening”, aldus Hasnoe.
KSR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: