Swami Girdhari: “Brede ondersteuning nodig voor breng-USD-naar-Suriname campagne”

Brede ondersteuningDe schaarste aan USD neemt ongebreideld toe en de Surinaamse monetaire autoriteiten zitten met de handen in het haar. Swami Girdhari, bestuurslid van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), noemt dit tafereel zeer teleurstellend. Tijdens de discussieavond van Kenniskring op 7 mei 2019 ging hij daarom nader in op het VES-oplossingsmodel: vakantiegangers uit Nederland en Frans-Guyana USD laten meenemen in plaats van Euro. Girdhari merkt op dat de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV), onder leiding van Eblein Frangie, tot nog toe geen noemenswaardige inbreng heeft getoond rondom de valutaproblematiek. “We horen alleen de versjes over de girale betalingen. Het voorstel van VES is gericht op de stijging van cash USD in de economie en het inzetten van diplomatieke instrumenten. Daarbij is wel een brede ondersteuning nodig voor de breng-USD-naar-Suriname campagne”, onderstreepte Girdhari.
Win-win model
Het voorstel van VES is niet alleen erop gericht om in de USD-behoefte van Suriname te voorzien, maar ook om de toeristen ervan te laten profiteren. “De USD/Euro-verhouding is gunstiger in Suriname dan elders. Daarnaast is de cash USD-koers hoger dan de girale USD-koers.” Indien de breng-USD-naar-Suriname campagne slaagt, zal dat op weekbasis minstens USD 2,7 miljoen in het laatje brengen; van heden tot en met augustus bijvoorbeeld zou dit model zorg kunnen dragen voor een instroom van USD 44 miljoen. Girdhari verduidelijkt dat de SBV hierin tezamen met de ministeries van Financiën, Buitenlandse Zaken (Buza), Handel, Industrie en Toerisme (HI&T), Vereniging van Cambiohouders en de Surinaamse ngo’s in Nederland en Frans-Guyana de voortrekkersrol moet vervullen. Girdhari is zich ervan bewust dat het VES-voorstel geen structurele oplossing betreft, echter kan het wel tijdelijk in de USD-behoefte voorzien.
VES-voorstel wel of niet proberen waard?
Tijdens de discussieavond kwam de volgende opmerking uit de zaal. “Ik heb in de afgelopen maand mijn kinderen uit Nederland op vakantie gehad en nog 17 andere neven en nichten. Die hebben ongeveer 20.000 uitgegeven aan Euro’s. Maar ze hebben geen enkele Euro uit Nederland meegenomen, want in augustus gaan er vanuit Suriname weer een heleboel neven en nichten naar Nederland; ze hebben de SRD van de neven en nichten hier gekregen en straks krijgen ze in Nederland de Euro’s van ze. Ik hoop dus dat die droom die u heeft uitkomt en die liefde voor Suriname naar buiten komt, maar of dat zal lukken, weet ik niet.” Een andere bezoeker van de discussieavond gaf inderdaad toe dat het niet voorspelbaar is of het VES-model zal slagen, echter voegde hij daaraan toe dat dit pas helder is als het tot uitvoering wordt gebracht. “Tot nu toe hebben we geen andere ideeën gehoord. Als anderen straks ook 20 neven en nichten krijgen en het campagnevoorstel doorgeven door onze whatsapp groepen in te zetten, dan is er misschien een kleine kans dat het lukt. Het levert de mensen bovendien veel meer geld op”, aldus een reactie uit de zaal.
KSR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: