“Ongelimiteerd zitting hebben in rvc’s verdient wetgeving”

Steven Debipersad
Steven Debipersad
In Suriname is er geen wettelijke beperking voor het aantal raden van commissarissen (rvc), waaraan kan worden deelgenomen. “In ons land is het deelnemen aan rvc’s ongelimiteerd”, zegt Steven Debipersad, secretaris van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES). “Elke instantie heeft regelingen die betrekking hebben op de directie, maar ook op de rvc. Er is wel controle, maar het is beter dat het wettelijk geregeld wordt”, deelt Debipersad mee aan Dagblad Suriname. “Want de vraag is hoe je je werk gaat doen als je op 4, 5 of zelfs 10 plaatsen in de rvc bent.” Debipersad wijst ook op het risico van belangenverstrengeling en is hij alleen al op die grond voorstander van wetgeving.
In Suriname komt het vaker voor dat mensen politiek geregeld worden door hen in een rvc zitting te laten nemen. Het is aantrekkelijk, je hoeft er niet echt veel voor te doen, en er vloeien zovele bijkomstige voordelen daaruit voort. Vooral politici en hun naasten worden hiermee zoet gehouden.
Nederland kent de Wet Bestuur en Toezicht, welke een maximum stelt aan het aantal functies dat bestuurders en toezichthouders (commissarissen) van een nv, bv of stichting kunnen bekleden. Suriname kent de rechtsvorm bv niet. De wetgever wil met deze beperkende regeling voorkomen dat een bestuurder of toezichthouder niet voldoende aandacht aan zijn taken kan besteden. Ook wordt beoogd dat de kwaliteit van bestuur en toezicht gewaarborgd zijn en dat er geen sprake is belangenverstrengeling. Zowel voor commissarissen als voor bestuurders geldt een beperking in het aantal te bekleden functies. Zo hebben bestuurders een beperking van 2 functies.
RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: