Arbeidswetten maten te groot voor Suriname

2Arbeidswetten zijn vooralsnog papieren tijgers54‘Het ministerie van Arbeid heeft de verplichtingen van de werkgevers en werknemers in een nieuwe ontwerp Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) en 13 Veiligheidsbesluiten vastgelegd en ter behandeling aan De Nationale Assemblee aangeboden. De ontwerpwetten: Ondernemingsraadpleging en Wet Minimumloon 2019 liggen ook op het bureau van DNA. De Wet Werktijdenregeling, de Wet Gelijke Behandeling, de Wet Geweld op de Werkplek en de Wet Arbeid door Vreemdelingen zijn in de pijplijn. De Staatsraad buigt zich nog over deze ontwerpen. Verder zijn aanpassingen op hedendaagse eisen van de Ongevallenregeling 2017, de Vakantiewet, de Arbeidsgeschillenwet en de Werknemersregistratiewet gaande’, aldus kwam naar voren tijdens een paneldiscussie van de Stichting Scholingsinstituut voor de Vakbeweging in Suriname.
Nobele wetgeving
Het bedrijfsleven kijkt de kat uit de boom. Deze tak van de samenleving is niet ingenomen met de wet. Toegeven wordt dat het ministerie van Arbeid hard werkt en goed bezig is met de aanpassing van wet- en regelgeving. ‘Er wordt voortvarend te werk gegaan.’ Volgens de private sector ziet de ontwerpwet, samengesteld naar internationale standaarden, er goed uit op papier.
Reuze opdracht
Maar het kostuum wordt te groot geacht voor de Surinaamse draagkracht. Het doet denken aan de weelde van de Algemene Ziektekostenregeling en de Wet Algemeen Pensioen, die maten te groot zijn voor Suriname. De arbeidswetten projecteren een ideaalbeeld, maar zijn gezien de werkelijkheid, de huidige toestand waarin Suriname verkeert, een reuze opdracht.
Verplichtingen van de werkgever
In de naar hedendaagse eisen ingerichte ontwerp Arbowet zijn legio verplichtingen vastgelegd, waaraan werkgevers moeten voldoen in het kader veiligheid en andere zaken. De afstemming van bedrijfsregels en –procedures op veiligheidsvoorschriften moeten erop toezien dat aan de wet wordt voldaan.
Toekomstmuziek
Er zal volgens de private sector veel voeten in de aarde kosten om deze nieuwe wetten uit te voeren in de praktijk. De rol en capaciteit van de werkgevers, werknemers, van Arbeidsinspectie en de regering, bij de landelijke uitvoering, wordt bij lange na niet voldoende geacht om de nieuwe wetten uit te voeren, laat staan in stand te houden. Werkgevers vragen zich, gezien de huidige situatie af, hoe tegelijkertijd aan de vele verplichtingen die de Arbowet stelt te voldoen. ‘Het is toekomstmuziek’, werd opgemerkt.
HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: