LVV-minister Sewdien spreek zich publiekelijk uit tegen collega GBB in kwestie Stalweide

Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft woensdag voor aanvang van de vergadering van de Raad van Ministers zich voor het eerst publiekelijk uitgelaten tegen zijn collega-minister Dinotha Vorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) in de kwestie van gronduitgifte van de Stalweide in Nickerie. 

De Landbouw-minister neemt het zijn collega van GBB hoogst kwalijk dat zij het perceel land van 198 hectare van de Stalweide in grondhuur heeft uitgegeven aan Stichting Radjie Rijstindustrie van ondernemer Lekhram Radjie. Volgens hem had de GBB-minister niet moeten afgaan op de valselijk opgemaakt rapporten van de afdeling Grondinspectie. De GBB-minister zou volgens hem ook moeten weten, dat de Stalweide indertijd door de toenmalige minister van Natuurlijke Hulpbronnen Frank Demon, die verantwoordelijk was voor grondzaken, per beschikking ter beschikking heeft gesteld aan het ministerie van LVV ten behoeve van veeboeren om er koeien op te stallen. 

Tot nu toe zijn er ook geen maatregelen getroffen tegen de grondinspecteurs die verantwoordelijk zijn voor het valselijk opmaken van het adviesrapport voor de grondaanvraag door Stichting Radjie Rijstindustries. 

Sewdien toonde zich behoorlijk gepikeerd over deze gang van zaken. Hij zou tijdens de vergadering van de regeringsraad, die later op woensdagmiddag zou worden belegd, hierover zijn beklag doen bij president Santokhi. 

Ter beschikking van LVV 

Dat het uitgegeven perceel land niet op titel staat van LVV verduidelijkt Sewdien dat het niet gebruikelijk is dat het ene ministerie grond in titel uitgeeft aan een ander ministerie. Gebruikelijk is dat per beschikking grond ter beschikking wordt gesteld aan een ander ministerie. Zo is Stalweide ter beschikking gesteld aan LVV. LVV is dus de eigenaar. In die hoedanigheid en als direct belanghebbende heeft LVV mede namens de Veehouders Vereniging Nickerie recentelijk een Kort Geding aangespannen tegen Stichting Radjie Rijstindustries. LVV vordert dat de stichting zijn beheersdaden op het perceel land stopzet in afwachting van het resultaat van de bodemprocedure die ondertussen in gang is gezet. In de bodemprocedure zal de rechtmatigheid van de gronduitgifte worden getoetst. 

Uitspraak 9 mei

Ondertussen is bekend geworden dat de rechter pas op 9 mei uitspraak zal doen in het Kort Geding. Sewdien zegt niet goed te snappen waarom het zo lang duurt, omdat de situatie voor de veeboeren op de Stalweide  vrij ernstig en acuut is. Door de beheersactiviteiten van Stichting Radjie Rijstindustrie groeit er geen gras meer op de weide en is een aantal runderen al gestorven. De omrastering en de poort zijn vernield en de runderen zijn uitgebroken en een aantal is “verdwenen”. 

Eerder verklaarde Inderdjiet Jaglal van de Veehouders Vereniging dat runderen op de Stalweide worden vergiftigd en “beschadigd”.  Aangiftes hierover bij de politie leiden tot niets. De veehouders zijn nu  bezig een schadeclaim voor te bereiden.

SS

error: Kopiëren mag niet!