Vereniging van Medici vraagt aandacht voor problemen gezondheidszorg

2VMS vraagt aandacht voor problemen gezondheidszorgBezorgdheid over komst Cubaanse en Venezolaanse artsen

De Vereniging van Medici (VMS) in Suriname heeft in de afgelopen periode diverse ontwikkelingen geconstateerd in de gezondheidszorg die de werkzaamheden voor zorgverleners bemoeilijken en waardoor ook de kwaliteit van de zorg, en wellicht ook de vrije artsenkeuze van de patiënt, in het gedrang lijken te komen. In een persverklaring stellen deze medici dat er een groot tekort is aan medicamenten, (medische) verbruiksartikelen en hulpmiddelen in de ziekenhuizen, waardoor er minder operaties –en bepaalde operaties al helemaal niet- mogelijk zijn. Bepaalde operaties moeten worden uitgesteld, terwijl patiënten nu ook in bepaalde gevallen zelf materiaal moeten kopen, zoals gips, en apart moeten betalen voor medicamenten. Volgens de medici vinden er ook ondoordachte bestedingen van grote sommen geld plaats, zoals de aanschaf van het Zorghotel en een heel duur software pakket ten behoeve van het Staatsziekenfonds (SZF). Zij vindt dat dit geld beter gebruikt kon worden om de ernstige problemen in de bestaande ziekenhuizen op te lossen.
SZF maakt leven chronisch zieke patiënten tot ware hel
De VMS uit vooral haar misnoegen over de werkwijze van het SZF. Zo wordt gesteld dat door nodeloze aanvragen voor ontheffingen van het SZF, het leven van chronisch zieke patiënten tot een ware hel wordt gemaakt. “Er worden sinds enige tijd absurde regels en eisen gesteld door het SZF die contraproductief en ontmoedigend (moeten) werken, waarmee het SZF kennelijk (flinke?) besparingen bewerkstelligt. De SZF-medewerkers krijgen een particuliere garantiebrief van het SZF indien zij naar de dokter moeten. Kennelijk is de SZF-verzekering niet goed genoeg voor hen.”
Instroom Cubaanse en Venezolaanse artsen
De VMS vindt dat het ministerie van Volksgezondheid sinds kort samen met het SZF bezig is om de toelating van specialisten tot het SZF te frustreren. Er zouden plannen zijn om de sector vol te laten stromen met Cubaanse en Venezolaanse artsen en specialisten, waarbij het besef ontbreekt dat goede communicatie heel belangrijk is voor een kwalitatief goede gezondheidszorg en dat de meeste Surinamers geen Spaans spreken. “Door het binnen brengen van tal van zorgwerkers uit de Spaanstalige regio zullen onze eigen kostbare werkplekken ingenomen worden door Spaanssprekende zorgwerkers met een taalbarrière en komen de banen van onze Surinaamse zorgwerkers in het gedrang.” Recentelijk is door het ministerie van Volksgezondheid in samenwerking met de Paho een strategisch plan gelanceerd zonder de werkers in het veld, zoals de Vereniging van Medici en andere zorgprofessionals, te consulteren. Bij de VMS rijst de vraag waarom het ministerie de kenners van het zorgveld niet heeft geconsulteerd.
Aankoop Zorghotel maakt kosten zorg alleen maar groter
Alhoewel Suriname genoeg ziekenhuisbeddencapaciteit heeft in de bestaande ziekenhuizen, is het Zorghotel aangekocht, waardoor het overschot aan ziekenhuisbedden en daarmee de kosten in de zorg alleen maar vergroot worden. “Immers, dit ziekenhuis zal ook gedraaid en onderhouden moeten worden, zonder dat daar voldoende inkomsten tegenover staan. Alleen al met een betere spreiding van de opnames vanuit de EHBO van het AZP over de bestaande ziekenhuizen zou er al bewerkstelligd kunnen worden dat het Academisch Ziekenhuis niet steeds overbezet is.”
Vrije artsenkeuze komt in gedrang
Met de plannen van het SZF om Spaanstalige artsen voor SZF-patiënten in te zetten komt de vrije artsenkeuze volgens de VMS in gedrang, waardoor het volk straks wellicht gedwongen zal zijn om zich bij een Spaanssprekende dokter te melden. “Nieuw afgestudeerde Surinaamse medisch specialisten worden momenteel zelfs niet toegelaten als SZF-dienstverlener zoals een vaatinternist (behandeling van adervernauwing/aderverkalking) en een immunoloog die betrokken is bij de behandeling van reumapatiënten.”
‘Cubaanse en Venezolaanse zorgverleners voldoen niet’
Door het binnenhalen van een grote schare aan Cubaanse (en Venezolaanse) zorgverleners door het ministerie is er volgens de VMS niet alleen op termijn geen plaats voor eigen Surinaamse zorgwerkers, maar bovendien voldoen die categorie zorgverleners ook niet aan de maatstaven die tot nu steeds zijn gehanteerd en erkend om in Suriname de vereiste kwalitatief goede zorg te bieden als huisarts of medisch specialist.
VMS zal zich blijven inzetten
De VMS benadrukt geheel in overeenstemming met haar statuten en zoals ook van haar verwacht mag worden door zowel de overheid als de samenleving te zullen blijven inzetten om de tot dusver opgebouwde kwalitatief goede zorg te behouden en uit te breiden door onder andere de opleiding van Surinaamse doctoren tot medisch specialist in gerenommeerde Nederlandse (en Belgische) klinieken, zoals dat in de afgelopen bijkans 50 jaar heeft plaatsgevonden en waarmee zij de gezondheidszorg op een goed niveau heeft helpen in stand houden.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: