SBB presenteert bosgerelateerde data

1SBB presenteert bosgerelateerde dataDe Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) heeft op 27 maart het Surinaams Bosbouwsector 2017 rapport, de Ontbossingskaart 2016-2017 en de Post-ontbossings, Landgebruiks- en Landbedekkingskaart 2000-2017 gepresenteerd in de conferentiezaal van Oxygen Resort (Paramaribo). Het rapport, dat een beschrijvende weergave bevat van de bosbouwsector, wordt jaarlijks uitgegeven. Het verschaft inzicht in de uitgevoerde activiteiten en de verdiensten, dus ook de bijdrage van de bosbouwsector aan de nationale economie. De ontbossingskaart geeft een overzicht van de ontboste gebieden in Suriname in de periode 2016-2017, terwijl de post-ontbossings-, landgebruiks- en landbedekkingskaart de redenen van die ontbossing aangeeft. Deze 2 kaarten worden tweejaarlijks samengesteld door de Forest Cover Monitoring Unit (FCMU) welke gehuisvest is binnen SBB. Suriname heeft als lidland van de Amazon Cooperation Treaty Organization (ACTO) deelgenomen aan het project: Monitoring the Forest Cover of the Amazon Region.
Bewustwording over duurzaam bosbeheer vergroten
Leandra Woei, directeur van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (ROGB), gaf tijdens de launch van de analyse/resultaten van SBB, te kennen dat de bevindingen vooral van belang zijn voor de beleidsmakers, aangezien het als grote ondersteuning dient voor de ruimtelijke ontwikkeling van Suriname. “Suriname is het meest beboste land in de wereld. Het rapport geeft ons uitgevoerde analyses en statistieken waardoor we een beter inzicht krijgen in hoe wij de bosbouwsector kunnen ontwikkelen alsook de richting van ons duurzaam bosbeheer kunnen bepalen. We zullen zoals opgenomen in het jaarplan van SBB de consultaties met het bedrijfsleven en instanties blijven voortzetten.” Naar zeggen van Woei is het streven om een betere bewustwording te creëren betreffende de bosbouwsector en duurzaam bosbeheer in Suriname, zodat de kansen die in deze sector liggen optimaal benut kunnen worden.
Resultaten
De mijnbouwactiviteiten vormen de grootste oorzaak van ontbossing in Suriname sinds 2009. Zo draagt mijnbouw voor 69% bij aan de totale ontbossing in de periode 2000-2017 en de goudmijnbouw voor 96%. De goudmijnbouwactiviteiten komen overigens grotendeels voor in de Greenstonebelt. In dezelfde periode is 3% van de totale ontbossing te wijten aan de bebouwde gebieden. Doordat de meeste veeteeltgebieden voorkomen in de districten die gelokaliseerd zijn in het kustgebied van Suriname, draagt veeteelt voor 1% bij aan de totale ontbossing in de periode 2000-2017. In die 17 jaren heeft 5% van de ontbossing landbouwactiviteiten ten doel gehad; van de totale landbouwgebieden behoort 26% tot de grootschalige landbouw (Nickerie) en 74% tot de kleinschalige landbouw (Saramacca en Wanica). Sinds 2009 vormt de infrastructuur (wegen/ landingsbanen/ havens/ houtlandingen/ kanalen/ dammen/ dijken) de tweede grote veroorzaker van ontbossing in Suriname. Vanwege de groeiende bosbouw- en mijnbouwactiviteiten en de bebouwde gebieden, geeft infrastructuur voor 18% invulling aan de ontbossing in de periode 2000-2017. Ongeveer 2.2% van de ontbossing is veroorzaakt door bosbranden aan de randen van de savannagebieden. Circa 1.6% van de totale ontbossing in de periode 2000-2017 is ontwikkeld naar secundair bos (gebieden die zich in een vergevorderde staat van regeneratie bevinden). De oorzaken van ontbossing in de periode 2000-2017 zijn: mijnbouwactiviteiten (69%), infrastructuur (18%) en landbouw (5%). Binnen de districten is op te merken dat de meeste mijnbouwactiviteiten in Brokopondo en Sipaliwini plaatsvinden. SBB constateert dat de resultaten van de ontbossing in de periode 2016-2017 nauwelijks verschilt ten opzichte van de ontbossing in de periode 2015-2016. Op basis van de jaarlijkse ontbossing in de afgelopen 3 perioden en de onveranderde ontbossingsgraad van 0.07% schijnt er zelfs een stabiele trend te zijn ontstaan. Of dit zal aanhouden is niet met zekerheid aan te geven vanwege de eventuele toekomstige ontwikkelingsprojecten in de bosbouwsector.
KSR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: