Het zelfbeschikkingsrecht en de nationale soevereiniteit

Nu in diverse landen grote delen van de bevolking van mening zijn dat ze de systematische discriminatie moe zijn, willen zij uit het discriminerend verband van de betreffende natiestaat stappen en hun recht op zelfbeschikking doen gelden. Discriminatie staat haaks op het natuurrecht van mensen niet alleen, ook op het zelfbeschikkingsrecht van volken, en op de universele verklaring van de rechten van de mens. Wanneer mensen gediscrimineerd worden en gelijke rechten claimen, dan doen ze allemaal een beroep op de universele verklaring van de rechten van de mens. Zoals de negers in Amerika en in Zuid-Afrika. De afro Surinamers echter die discrimineren als minderheid de meerderheid van het beschaafde deel van Suriname en doen alsof hun neus bloedt. Dat zegt alles over hun beschaving, normen en waarden en waarom je niet op basis van rationaliteit met hun kunt discussiëren.
De Schotten, de Koerden, en de Catalanen maken duidelijk dat ze in een land willen leven met gelijke rechten voor iedereen waardoor ze kunnen werken voor de toekomst van hun kinderen en niet exclusief voor de toekomst van andermans kinderen. Zij doen een beroep op de volkssoevereiniteit en derhalve op hun zelfbeschikkingsrecht, beide zijn in het volkenrecht van een hogere orde dan de soevereiniteit van een staat. Zij zijn in de recente periode voorafgegaan door Joegoslavië die in diverse delen uiteen is gevallen, evenals Tsjechoslowakije. U moet weten dat voorheen toen aan het volkenrecht gestalte werd gegeven, met natie bedoeld werd een bepaalde culturele en etnische groep van mensen. Later is bij het verdrag van Westfalen in 1648 het principe van de soevereine natiestaat met vastlegging van soevereine grenzen van het soevereine grondgebied, overeengekomen tussen diverse naties in Europa. Men was letterlijk moe van de vele oorlogen om grondgebied tussen hertogdommen, republieken en koninkrijken.
De gebruikelijke reactie van de diverse centrale regeringen met uitzondering van de Britse is ronduit achterbaks en toont aan dat men het volkerenrecht en de geschiedenis op dit gebied niet kent. Maar eerst een kleine inleiding zodat u ook weet wat uw rechten zijn, immers de meesten van u zijn praktisch en juridisch derderangs burgers. Maar het volgende is vooral ook bedoeld voor de stamleden.
Het natuurrecht is objectief, universeel en onveranderlijk. Vandaar dat het natuurrecht bindend is: het wordt door de mensen als natuurlijk ervaren en daarom accepteren ze het uit eigen vrije wil. Dit wordt bewezen door het feit dat deze de enige zijn die door alle mensen in alle tijden gedeeld en erkend zijn.
Volkssoevereiniteit is het principe dat het volk (als geheel) het hoogste gezag van de staat vormt. De uitoefening van staatsmacht wordt bij dit principe gelegitimeerd doordat alle macht die regering, parlement en rechters hebben, geacht wordt vooraf te zijn toegekend door het volk. In een staat met volkssoevereiniteit wordt het volk dan ook geacht zichzelf een grondwet te hebben gegeven (het volk als grondwetgever), zoals in Suriname bij referendum op 30 september 1987.
In veel landen is het principe van volkssoevereiniteit in de grondwet vastgelegd. De nationale soevereiniteit behoort aan het volk toe. Constitutionele conflicten dienen op een democratisch legitieme wijze beslecht te worden, binnen het kader van de nationale democratie, terwijl alle overheidsmacht op de soevereiniteit van het volk wordt gefundeerd.
In een staat die pretendeert democratisch te zijn, moet de overheid daarom zodanig worden ingericht dat zij in staat is overheersing te neutraliseren of, in ieder geval, tot een minimum te reduceren.
Democratie die op conceptueel niveau is opgevat als zelfrechtsvorming door het volk kan op operationeel niveau daarom gedefinieerd worden als een politiek systeem waarin de meerderheid het recht heeft het volk als geheel door middel van regelgeving te vertegenwoordigen, mits de verslagen minderheid de kans krijgt die vertegenwoordigingsbevoegdheid bij de volgende verkiezingen over te nemen. Zolang meerderheids- en minderheidsleden elkaar het recht gunnen de cyclische strijd om deze bevoegdheid te blijven voeren, mogen wij stellen dat het niveau van vreemde overheersing binnen een democratische staat inderdaad tot een minimum is beperkt.
Kort samengevat democratie, volkssoevereiniteit, zelfbeschikkingsrecht en nationale soevereiniteit maken deel uit van een set van principes waarop volksgemeenschappen in mondiaal verband georganiseerd zijn. Uitzondering hierop vormen onder andere de Volksrepubliek China, Noord-Korea en Rusland.
Wanneer de Catalanen een referendum houden en daaropvolgend de onafhankelijkheid van Catalonië proclameren, dan kan de centrale regering in Madrid daartegen niets doen. Er is niets illegaals daaraan, en de Catalanen behoeven de goedkeuring van Madrid niet, wat zij wel nodig hebben is internationale ondersteuning en erkenning. En daar is het cruciale element van het zelfbeschikkingsrecht. Het is niet de centrale regering van Spanje, of van Irak of van Groot-Brittannië of van Turkije of van Syrië, die gaat bepalen of de Catalanen en de Koerden recht hebben op een eigen soevereine staat. Wanneer de internationale gemeenschap in de Verenigde Naties Catalonië, cq Koerdistan toelaten tot de Verenigde Naties dan is daarmee hun nationale soevereine staat een legitiem feit. De koloniale landen Groot-Brittannië en Frankrijk hebben met opzet het grondgebied van de grootste stam in het Midden-Oosten namelijk dat van de Koerden opgedeeld in Irak, Syrië, Turkije en Iran. De Amerikanen hebben meer dan 2 biljoen dollars (dat is meer dan 2000 miljard dollars) gestopt in Irak en voor hun pech zitten de olievelden van Irak in Koerdistan en de Koerden zijn vrij onafhankelijk denkende mensen.
Wat gebeurt in Schotland en in Catalonië, en in Koerdistan is van grote relevantie voor Suriname. Wij zitten dankzij het verraad van Jagernath Lachmon in 1987 bij het Leonsberg akkoord met de militairen, opgescheept met een kiesstelsel en een grondwet die voor eeuwig het bestuur van het land in handen gaat spelen van mensen die zwaar etnisch denken en het beschaafde deel van Suriname discrimineren, die voor een dubbeltje op de eerste rij willen zitten en nooit in staat gaan zijn om dit land tot ontwikkeling te brengen. U gaat werken en belasting betalen om billenpoetsers en andere parasieten te onderhouden terwijl er niets gedaan gaat worden om te investeren in de toekomst van uw kinderen. Voor wie worden huizen gebouwd, hoeveel geld gaat naar het binnenland, wat levert het binnenland ons op, wie werken bij de best betalende parastatalen zonder iets behoorlijks te presteren, wie hebben meer dan een half miljoen hectare aan maagdelijk bos vernietigd, wie hebben zoetwater bronnen in het binnenland vergiftigd, uit welke mensen bestaat het ambtenarenapparaat. Sommige gezinnen hebben meer dan 3 mensen in het ambtenarenapparaat ze hebben dus in een gezin drie inkomens, zo kan ik doorgaan. Met stamhoofden, stamleden en andere primitievelingen in het bestuur gaan wij regelrecht naar Timboektoe en Haïti.
De huidige regering bijvoorbeeld is niet democratisch legitiem omdat zij niet berust op een mandaat van de meerderheid der kiezers. U gaat uw mind moeten opmaken of er voor u en voor uw kinderen onder de huidige omstandigheden een toekomst is in dit land. En op de bangerikken van de VHP hoeft u niet te rekenen. Die hebben geen brains en ook geen guts.
Richard B. Kalloe

error: Kopiëren mag niet!