Wijdenbosch, Mansaram en Sinester geïnstalleerd als mediators KPS

De voorzitter van de Surinaamse Politiebond (SPB), Raoul Hellings, zegt dat de bond officieel niet op de hoogte is gesteld van de benoeming en installatie van het mediation team (MT) van het Korps Politie Suriname (KPS). Naar verluidt is de raadsadviseur Jules Wijdenbosch voorzitter van het MT. De twee anderen, Sharmila Kalidien-Mansaram en Eric Sinester, zijn door de minister van Justitie en Politie, Eugene van der San, benoemd tot leden van dit team. De bedoeling is dat dit team binnen 2 weken de problemen over de korpsleiding in kaart moet hebben gebracht. De minister van Juspol had de bond op maandag 15 mei voorgehouden dat hij een mediation team zal instellen om de zaken die de SPB heeft aangehaald in het schrijven naar de president, waarbij het vertrouwen in de korpsleiding is opgezegd, te onderzoeken en daarvan verslag te doen aan de minister. Aan de hand van het resultaat zal de regering een besluit nemen. Afgesproken is dat dit proces hooguit 2 weken mag duren. Het team is op woensdag 17 mei ingesteld. Opmerkelijk in deze is dat de korpschef, Agnes Daniël, op 15 mei tijdens een onderhoud met president Desi Bouterse haar ontslagaanvraag heeft ingediend. Zij diende al 18 maanden in deze functie. Voor velen in het korps wordt deze ontslagaanvraag gezien als een lichtpunt aan het eind van de tunnel. Hellings geeft aan dat geen van de 3 aangestelde deskundigen door de bond is aangedragen. Hij wilde verder niet op deze kwestie ingaan, daar hij officieel niet op de hoogte is van de instelling.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!