Binnenkort forse stijging groenteprijzen

Binnenkort forse stijging groenteprijzenBinnenkort zullen de prijzen van groente flink gaan stijgen. De zware regenvallen hebben veel landbouwgebieden doen onderlopen zoals te Saramacca, Commewijne, Derde Rijweg en Weg naar Zee. Dagblad Suriname sprak met de voorzitter van de Landbouwcoöperatie Kwatta, Wim Bajnath. Ook zijn aanplant is onder water gelopen. Hij legt uit dat op het moment dat een landbouwgebied 12 tot 24 uren onder water ligt, de aanplant zo goed als verloren beschouwd kan worden. Landbouwers lijden dan behoorlijk veel schade. Dan nog te bedenken dat in mei de grote regenperiode pas is aangevangen. ‘De regentijd duurt tot juli. Maar de eerste regens zijn de zware’, voegt hij aan toe. Volgens Bajnath kan de prijs van enkele groentesoorten aan de lage kant liggen. Dit verschijnsel zal niet langer dan een week aanhouden. ‘Want de landbouwers zullen proberen te redden wat er te redden valt, gevolgd door een periode van schaarste die gepaard gaat met forse prijsstijgingen.’
De zware regens zijn vooral hard voor de nieuwbakken landbouwers. ‘Met deze groep wordt bedoeld personen die vanwege de precaire financiële situatie in het land zijn overgegaan om groente te planten, om op deze wijze geld in het laatje te brengen. Vooral voor hen is het zwaar om al hun investeringen te zien vergaan’, betreurt Bajnath.
Het ministerie van Openbare Werken is reeds geruime tijd aangevangen met het schoonmaken van de lozingen. Bajnath legt uit dat hoewel de lozingen schoon zijn, dit geen garantie is dat gebieden niet onder water zullen lopen. ‘Vooral de laaggelegen gebieden. Door de zware regens zakt het overtollige water niet snel weg.’
Om geen schade te ondervinden van de weersinvloeden, propageert het ministerie van LVV reeds geruime tijd om over te stappen naar de kassenteelt. Voor veel landbouwers is de drempel nog hoog om vanuit de traditionele landbouw over te stappen naar kassenteelt. Dit zou ook gepaard gaan met veel geld, vooral voor degenen die grote arealen beplanten. Ook Bajnath geeft aan dat het planten in kassen veel voordelen met zich meebrengt. Ook al is er sprake van teveel zon of regen, de aanplant ondervindt hier geen last van.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!