Edward Belfort: ‘Van der San heeft teveel ervaring in misbruik van bevoegdheden’

Eugene van der San
Eugene van der San
“Het feit dat de president voor Eugene van der San kiest op Justitie en Politie, betekent dat hij geen kant meer uit kan. Hoe objectief zal Van der San zijn? Wij kennen allemaal de kwestie nog rondom het examencijfer van zijn dochter. Straks gaat hij ook op de stoel van het Openbaar Ministerie en het Hof willen zitten, wanneer een familielid met de politie in aanraking komt. Van der San heeft teveel ervaring bij het misbruiken van bevoegdheden”, zegt assembleelid en gewezen minister van Justitie en Politie, Edward Belfort, aan Dagblad Suriname. Eugene van der San wordt op het ministerie van Justitie en Politie de opvolger van de vorige week ontslagen Jennifer van Dijk–Silos. Van der San, die sinds 2010 de directeur is op het Kabinet van de President, wordt vrijdag door president Desi Bouterse benoemd in zijn nieuwe functie. Belfort voert aan dat het staatshoofd in een dilemma zit waar geen enkele jurist onder zijn regering bewindvoerder wil worden op Juspol. “De juristen hebben Bouterse ook al door en willen zich niet voor zijn karretje laten spannen”, stelt hij. De kabinetsdirecteur heeft in 2013 een petitie aan president Desi Bouterse aangeboden, waarin hij het staatshoofd vroeg op basis van zijn bestuursrechtelijke bevoegdheid in te grijpen, waardoor zijn dochter alsnog zou slagen voor het toelatingsexamen mulo. Hij had eerder geen succes bij het Examenbureau en bij de rechter. Het kind was geslaagd voor het Lager Beroeps Onderwijs (LBO). Van der San eiste dat het eindcijfer (5,46) van het kind voor een bepaald vak afgerond moest worden naar een 5,5 en vervolgens naar een 6, waardoor het kind alsnog zou slagen voor mulo. Dit zou inhouden dat tot tweemaal toe afgerond moest worden, om het cijfer 6 te krijgen. Dit is tegen de regels van het Examenbureau en heeft het instituut niet mee willen werken. Belfort voert aan dat het staatshoofd op basis van het historisch gedrag van Van der San, hem niet op deze post zou hebben moeten plaatsen. “Maar ja, wij kennen de president en weten hoe hij werkt”, aldus Belfort.
Tjin Liep Sjie en Daniel bedanken
Indien Van der San goed wil werken op het ministerie, adviseert Belfort dat hij directeur Humphrey Tjin Liep Sjie en korpschef Agnes Daniel per direct moet vervangen. “Hij moet dat doen als hij goed op het ministerie wil functioneren. Daarnaast moet hij hard ernaar toe werken dat hij toegang heeft tot ongelimiteerd geld om het ministerie goed draaiende te houden, de criminaliteit in te dammen, de politie van genoeg middelen te kunnen voorzien, de beperking op de overuurregeling bij het KPS weg te werken, politiewagens te herstellen, papier, inkt en toiletpapier te kopen en om het OM en het Hof van Justitie van het nodige te kunnen voorzien. De stiefmoederlijke behandeling die gezaghebbende instituten gehad hebben tijdens ‘Dora’, moet weggewerkt worden. De verstopping van het systeem moet ontstopt worden”, aldus Belfort. De politicus verwijst naar de aanrijding die de 19-jarige dochter van Daniel in 2016 maakte met een dienstvoertuig. Deze bestuurder beschikte niet over een rijbewijs en had bovendien een valse naam aan de politie doorgegeven. Daarnaast verwijst Belfort ook naar het geval van Tjin Liep Sjie waar de ex-korpschef ervan beschuldigd wordt een crimineel in bescherming te hebben genomen. Deze crimineel heeft volgens Belfort een relatie met de dochter van Tjin Liep Sjie. “Daarom zeg ik dat wij mensen moeten hebben die een schoon achtergrond hebben. Dan pas zullen de zaken goed draaien”, aldus Belfort.
Van der San verdedigde 8 Decemberstrafproces
Van der San heeft voor hij directeur werd op het kabinet, sedert 1976 gewerkt op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hij begon er als hoofd Algemene Zaken en groeide via departementssecretaris en onderdirecteur, tot directeur van het departement tot hij met vervroegd pensioen ging. Van der San werd in 1985 lid van de ‘benoemde Assemblee’, dat werd ingesteld in het traject naar de herdemocratisering na de militaire periode. In juli 2016 heeft hij via het regeringsprogramma Info Act flink kritiek geleverd op advocaat Hugo Essed, de procesgemachtigde van de nabestaanden in het 8 Decemberstrafproces. Volgens Van der San verbaasde het hem dat Essed deel was van de Volksmilitie in de jaren ‘80, maar nu een andere toon zingt.
FR

error: Kopiëren mag niet!