Sheilendra Girjasing: ‘Politie houdt zich meer bezig met kleine kipdiefstallen’

“Ik maak al 7 jaren mee dat ministers van Justitie en Politie niet willen toegegeven dat de criminaliteit aan het stijgen is. Nu vinden berovingen elke dag plaats en het wordt steeds erger. Er moet geconstateerd worden dat de politie daar niet tegen opgewassen is. De politie houdt zich nu waarschijnlijk meer bezig met kleine kruimel- en kipdiefstallen. Op de daadwerkelijke zaken als verkrachting, moorden, inbraken en zware mishandelingen heeft de politie op dit moment geen antwoord”, zegt assembleelid Sheilendra Girjasing (VHP) aan Dagblad Suriname. Justitieminister Jennifer van Dijk-Silos heeft afgelopen donderdag in De Nationale Assemblee (DNA) op vragen van oppositiefracties ontkend dat het aantal berovingen in de afgelopen periode is toegenomen. Volgens de bewindsvrouw is de bewering van het parlement niet terug te zien in het cijfermateriaal van het KPS. Girjasing zegt dat het een gewoonte blijkt te zijn geworden dat bewindslieden hun eigen falen niet willen toegeven. “Maar, terwijl de minister zich verdedigt met ‘cijfers’, kun je niet eens veilig van je auto lopen naar de plaats van bestemming. Zelfs bij aanrijdingen word je beroofd. Men schiet op de politie en verkracht vrouwen van 76 jaar. Het is vreselijk, maar de regering is blind voor de realiteit”, aldus de parlementariër. De politicus benadrukt dat door gebrek aan voldoende financiële middelen, de manschappen van de politie ook sterk gedemotiveerd zijn. Deze demotivatie sijpelt volgens hem door naar de man van de straat. “Mensen zien uiteindelijk geen toekomst meer in dit land”, aldus Girjasing.
Juspol zoekt naar donatie 50 motorfietsen
De bewindsvrouw stelde tijdens de DNA-vergadering dat meer politieambtenaren op de been zijn. Zij is daarnaast samen met vicepresident Ashwin Adhin bezig te kijken naar een donatie van 50 motorfietsen om de surveillance op een goedkopere manier op te voeren in de binnenstad en zodoende gevallen als auto-inbraken tegen te gaan. Wat het binnenland betreft, gaat volgens haar om een gecombineerde activiteit van het Nationaal Leger en de politie. Echter, door gebrekkige financiële middelen kunnen logistieke zaken niet adequaat worden gedaan. “Zover heeft deze regering ons gebracht dat wij moeten gaan bedelen. We zien dat toppers van de regering geen hulp meer uit het buitenland kunnen krijgen, alles door kortzichtigheid van deze mensen. De VHP heeft de regering steeds gewaarschuwd om niet in luxe te gaan leven”, stelt Girjasing. Volgens hem is alleen Venezuela op dit moment bereid hulp aan Suriname te bieden. Echter zal deze hulp weinig soelaas bieden, omdat het buurland veel grotere problemen heeft.
30 voertuigen politie konden normaal voor surveillance worden ingezet
Een week terug bracht assembleelid Krishna Mathoera (VHP) onder aandacht van Dagblad Suriname dat ongeveer 30 politievoertuigen langer dan een maand op het hoofdbureau van de politie te Duisburglaan geparkeerd stonden. Het ministerie had volgens de parlementariër geen geld om deze voertuigen te voorzien van stickers en zwaailichten. Girjasing vindt het belachelijk dat deze voertuigen door gebrek aan geld al die tijd daar hebben gestaan. “Waarom? Na wang moni sani, dus deng mang zweef teki.” Volgens de politicus konden de voertuigen al lang normaal zonder de beplakking en sirenes worden ingezet voor onopvallende surveillance. Nadat deze zaak in de publiciteit kwam, zijn de voertuigen in rap tempo bespoten. Nu zullen 28 voertuigen zichtbaar zijn als politieauto’s, 22 voertuigen waarmee gesurveilleerd zal worden, zullen niet beplakt worden. Het ministerie heeft in december via een onderhandse gunning 50 gereviseerde Japanse auto’s aangeschaft voor bestrijding van de criminaliteit. Deze voertuigen werden uit een pot van USD 750.000 aangeschaft, die toen door het ministerie van Financiën was overgemaakt.
FR

error: Kopiëren mag niet!