Raymond Sapoen brengt Javaans politiek blok dichterbij

“Raymond Sapoen maakt gebruik van het democratisch recht bij het oprichten van een politieke partij, maar dat wil niet zeggen dat hij bezig is met het belang van de Javaan. Wel is het een feit dat hij is bezig zijn HVB te transformeren tot een politieke partij. Hij staat, gezien de onomwonden partijpolitiek van de NDP, voor de keus opgaan in de NDP of een politieke partij oprichten om te kunnen gelden in de politieke arena. De herstructurering van de regering Bouterse/Adhin laat zien dat de positie van de HVB binnen de regering verzwakt is, ondanks het feit dat minister Mike Noersalim niet bedankt is, maar Binnenlandse Zaken verruilt met het ministerie van Arbeid”, aldus voorzitter Waldy Nain van de Partij voor Democratie en Ontwikkeling (PDO).
Binnenlandse Zaken een sleutelministerie
Bij de reshuffeling van het kabinet van ministers houdt het gros van de belangstellenden zich bezig met namen van ministers die plaats zullen maken. Er wordt hoegenaamd niet stilgestaan bij de motieven. Minister Mohamed Faizel (Mike) Noersalim ruilt met Soewarto Moestadja Binnenlandse Zaken voor Arbeid. Dit is volgens Nain een politiek strategische handeling. “Bij de volgende verkiezing is het in het belang van de regerende partij om, op het ministerie van Binnenlandse Zaken, die met de voorbereiding en de organisatie van de verkiezing belast is, een ervaren en vertrouweling aan het stuur te hebben. Noersalim voldoet aan geen van beide eisen. Hij is geen bewezen NDP’er als Moestadja en hij mist de kennis en ervaring om dit sleutelministerie te sturen en het onderste uit de verkiezingen te halen voor de NDP.”
Het gemis aan politieke betrokkenheid
Nain: “De Javaan wordt op de achtergrond gedrukt, er leeft een gevoel van onbehagen bij hem. Het politieke gemis van de Javaan staat niet alleen in verband met materieel en ander gewin die politiekvoering met zich kan meebrengen en nu gemist worden. De Javaan is de mening toegedaan dat hij zich onvoldoende kan profileren binnen het Surinaams politiek gebeuren. Het Surinaams/Javaans nationalisme komt het best tot uiting als de politieke betrokkenheid van dit bevolkingssegment in balans is met de andere delen van de gemeenschap. Het gaat zeer zeker ook om identiteit en de trots.”
Sapoen werkt aan versnippering van de Javaanse kracht
De positie van Raymond Sapoen binnen het NDP- regeringsbeleid straalt onvoldoende kracht uit om het Javaans belang binnen het Surinaams belang naar behoren te kunnen behartigen. Dat Sapoen werkt aan het transformeren van de Hervormings- en Vernieuwingsbeweging (HVB) wordt ervaren als een verdere versnippering aan het Javaans potentieel. Hij doet de gemeenschap nog meer beseffen dat bundeling absoluut noodzakelijk is om enig gewicht in de politieke schaal te leggen. Nain zegt ervan overtuigd te zijn dat het ‘Javaans politiek blok’, een nationale politieke partij met een Javaanse achtergrond, waarnaar er vurig wordt verlangd, binnenkort gestalte zal krijgen en zich zal manifesteren tijdens de eerstvolgende verkiezing. “Alle tekenen wijzen in die richting.” Het Javaans blok zal bestuurd worden door een meerhoofdige leiding, gevormd door personen uit de gelederen van de PDO, KTPI, Pertjajah Luhur, NSK, HVB en andere stromingen. Paul Somohardjo zal erbij zijn, maar zonder alleenheerschappij.
HD

error: Kopiëren mag niet!