Districtscommissaris Daniel op werkbezoek in Galibi

Distrcitscommissaris Daniel brengt werkbezoek  (2)
Distrcitscommissaris Daniel brengt werkbezoek  (1)Afgelopen woensdag bracht de nieuwe burgervader van het district Marowijne, Fred Daniel, een werkbezoek aan de dorpen Langamankondre en Christiaankondre. De dorpen waren een hele tijd geleden bezocht door een districtscommissaris. In het tweede kwartaal van vorig jaar bezocht een andere burgervader de installatie van een nieuwe dorpshoofd. Sindsdien was er geen communicatie meer tussen de dorpen en het commissariaat. De burgervader luisterde naar de verschillende knelpunten van het dorp. Een vurige wens van de gemeenschap is de aanpak van de elektriciteitsvoorziening van het dorp. Vanwege het ontbreken van de dieselvoorziening vanuit de overheid, wordt door de gemeenschap uit eigen middelen diesel gekocht om de lichtaggregaten draaiende te houden. Een andere belangrijke basisbehoefte is de watervoorziening van het dorp. Ondanks een goed opgezet beheerssysteem, zijn er technische problemen. De generator van de waterleiding is weer defect geraakt, waardoor de watertoevoer instabiel is. De gemeenschap klaagde over de overbevissing aan de monding van de Marowijnerivier. Deze wordt gedaan door de SK-boten die in groten getale aanwezig zijn.
Er is geen enkele controle van de overheid hierop.
De lokale vissers attendeerden op de reeds vele dode zeeschildpadden, die op het strand aanspoelen. Men krijgt steeds de vingerwijzing van de instanties die verantwoordelijk zijn voor dit beleid. In het natuurreservaat vindt gretig de handel in illegale eieren plaats. In de avonduren worden de eieren getransporteerd naar Albina om vervolgens te belanden in Paramaribo. Andere aandachtspunten die de gemeenschap graag opgelost wil zien, zijn de zogenoemde “aanmeerpalen” aan de waterkant van Albina. Een andere vaak gehoorde klacht is het ontbreken van openbare toiletten in de grensstad voor de burgerij en toeristen. De burgervader zei dat er een totale ordening komt in het geheel. Per 1 februari worden boten voor personenvervoer vergunningplichtig gemaakt. Het vervoer op het land wordt aangepakt en er zijn al gesprekken gevoerd met het taxiwezen. De districtscommissaris bracht een bezoek aan de waterleiding en het multifunctioneel gebouw, waarin verschillende overheidsdiensten gevestigd zijn. Hij bracht ook een kort bezoek aan een bestaande winkelzaak in het dorp. Door tijdgebrek kon de burgervader de vrouwenzaal niet bezoeken, waar de historische zaken van het dorp opgeslagen zijn. Voor vertrek ging de delegatie uit Albina samen met de sleutelfiguren van het dorp aan tafel voor het nuttigen van een traditioneel gerecht.

error: Kopiëren mag niet!