Rechter wijst vordering van politieambtenaren af

Drie onderinspecteurs en een majoor van politie, althans cursisten en geslaagden van het theoretisch gedeelte van de inspecteursopleiding, hadden elk afzonderlijk een rechtszaak aangespannen tegen de Staat Suriname, in deze het ministerie van Justitie en Politie. Kantonrechter Alida Johanns heeft op vrijdag 19 augustus uitspraak gedaan in deze zaak. Dit is in het nadeel van de verzoekers uitgevallen. De rechter heeft de vordering afgewezen.
De geslaagde aspirant politie-inspecteurs vinden dat zij ten onterechte zijn uitgesloten door de examencommissie voor hun stage. Als reden heeft de leiding aangegeven dat drie van de belanghebbenden niet in het bezit zijn van een wapen. Vanwege een incident of informatie is bij hen het wapen afgenomen. Het onderzoek in deze zaken is volgens de politiefunctionarissen reeds lang achter de rug, maar desondanks hebben de wetsdienaren hun dienstwapen nog niet teruggekregen. De inspecteurs in wording zijn de mening toegedaan dat dit geen gegronde reden is voor hun uitsluiting van de stage. De dienstleiding heeft hun wapen momenteel zonder enige aanleiding onder haar beheer gehouden en gebruikt nu haar eigen nalatigheid tegen de wetsdienaren. Uitsluiting van stage betekent dat deze onderinspecteurs niet bevorderd zullen worden tot inspecteurs. Hierdoor wordt hun carrière bij de politie gestagneerd.
De magistraat is de mening toegedaan dat het traject van bewapening nog loopt. De verzoekers hebben aangegeven dat het onderzoek met betrekking tot de inbeslagname van het wapen reeds achter de rug is en dat de korpschef het wapen zonder enige grondige reden niet teruggeeft. De rechter gaf aan dat zij geen informatie heeft met betrekking tot de inbeslagname en vindt dat de zaak nog loopt en dat deskundigen hierover moeten oordelen. De magistraat vond dat zij geen andere informatie had. Zij besliste dus in het nadeel van de verzoekers. Alhoewel gedaagde heeft toegegeven dat er geen stagevoorwaarden bestaan en dat het een verschrijving is dat verzoekers op basis van artikel 29 (stagevoorwaarden) zijn uitgesloten van de stage, is de vordering toch afgewezen. In deze niet bestaande stagevoorwaarden wordt bewapend zijn als voorwaarde van de stage genoemd. Nu de voorwaarden niet bestaan en bewapening geen eis voor de stage behoort te zijn, begrijpen verzoekers niet waarop deze vordering toch is afgewezen. Er wordt gewacht tot het vonnis op papier is om vervolgstappen in te zetten.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!