SZF moet ook bijdragen aan Zorgvoorzieningsfonds

Op 1 juni zijn bijkans 160.000 door de overheid verzekerden overgeheveld naar de Stichting Staatsziekenfonds (SZF). Het aandeel SZF op de markt is hiermee gestegen van 30% naar 67%. Dit betekent een gewijzigde financiële stroom. Echter werd onlangs tijdens de openbare vergadering van de Zorgraad gevraagd wat de status van SZF precies is. Het blijkt dat de stichting niet bijdraagt aan het Zorgvoorzieningsfonds, hetgeen wettelijk verplicht is gesteld voor alle verzekeringsmaatschappijen.
Is SZF een verzekeringsmaatschappij?
Theo Mase van de Zorgraad maakte duidelijk dat SZF formeel geen verzekeringsmaatschappij is, omdat de organisatie niet voldoet aan de voorwaarden die de wet stelt om een verzekeringsmaatschappij te zijn. Tegelijkertijd functioneert de organisatie wel als een verzekeringsmaatschappij gelet op haar praktijk. Het probleem is dat voor de uitvoering van de 3% regeling er in de wet nadrukkelijk is verwezen naar verzekeringsmaatschappijen. Deze maatschappijen moeten ook door de Zorgraad zijn erkend. “Wanneer je de praktijk volgt, kun je niet anders stellen dan dat SZF vanwege zijn optreden wel als een verzekeringsmaatschappij moet worden beschouwd. Derhalve zou je SZF kunnen vragen om wel de 3% te betalen. Er moet met de regering worden gesproken over deze kwestie. Wij hebben opmerkingen gehoord over oneerlijke concurrentie”, stelt Mase. Volgens minister Patrick Pengel is het wel of niet zijn van een verzekeringsmaatschappij niet als discussie aan de orde. Zeker bij de basiszorgverzekerden en de landsdienaren zou er geen discussie over moeten zijn. Bij de vrijwillig verzekerden laat de minister de ruimte open voor discussie. De 3% regeling dient ook naar de mening van Pengel te gelden voor SZF.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!