16 gecertificeerd na training verbetering speciaal basis onderwijs

16 gecertificeerd na training verbetering speciaal basis onderwijs (1)Een groep van 16 leerkrachten ontving vrijdag certificaten voor het volgen van de training ‘Duurzaam onderwijs voor speciale kinderen’. Het betrof leerkrachten uit het speciaal en het regulier onderwijs, die 8 maanden lang getraind zijn in het werken met leerlingen uit het speciaal onderwijs. De leerkrachten hebben aangegeven dat zij door de training zichzelf binnen hun vakgebied beter hebben leren kennen. Ze zijn zich nu meer bewust van hun sterke en zwakke punten. Een positief gevolg van de nieuwe leermethoden, die zij moesten toepassen is dat het verzuim onder de leerlingen sterk afnam. De leerlingen zijn nu enthousiast om deel te nemen aan de lessen, omdat de lessen voor hen veel leuker zijn geworden. Met de training moet de kwaliteit van het speciaal en regulier onderwijs in Suriname verbeterd worden.
Momenteel is er in Suriname geen specifieke opleiding voor leerkrachten die werkzaam zijn in het speciaal onderwijs. Het speciaal onderwijs beschikt verder niet over een op haar behoeften aangepast curriculum en de scholen beschikken niet over voldoende les en leermateriaal. Voorts is het zo dat door een gebrek aan plaats op de speciale scholen er heel veel kinderen met specifieke hulpvragen in het regulier onderwijs zijn opgenomen. Het streven is dan ook om het curriculum in het regulier onderwijs methodisch aan te passen aan leerlingen van het speciaal basis onderwijs en het professionaliseren van het personeel.
Het lesgeven zal meer kindgericht zijn en een onderdeel hiervan is het toepassen van actieve werkvormen tijdens de lessen. Hierbij kunnen kinderen, opgedeeld in groepen, actief participeren aan de les. Daarnaast zal de ouderparticipatie gestimuleerd worden. De financiële ondersteuning voor het trainingsproject komt uit de Uitwisseling tussen Suriname en Nederland (UTSN). Betrokken organisaties zijn Saga Interproject, Hogeschool Windesheim Zwolle en Stichting Onderwijs der Evangelische Broedergemeente Suriname.

error: Kopiëren mag niet!